Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen

cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen

Osa tarinasta pohjautuu lehtijuttuihin, valokuviin, sähkeisiin, tarkkoihin päivämääriin, Who's Who: Osa hänen kuvaamistaan tapahtumista nojaa hänen tapaamisiinsa Inez Victorin kanssa; Inez vierailee jopa Voguen toimituksessa, jossa Joan Didion työskenteli -luvuilla.

Näitä omakohtaisia kokemuksia vahvemmin kirjan tapahtumia vahvistaa Didionin käyttämä tyyli: I was trained to distrust other people's versions, but we go with what we have. Tarina on kuitenkin kaunokirjallinen romaani, vaikka Didion sotkee kahta kertomisen tapaa toisiinsa. I have been keeping notes for some time now about the way Jack Lowett waited for Inez Victor. Kirjailija tekee muistiinpanoja hahmoistaan samaan tapaan kuin toimittaja.

Hän ikään kuin oivaltaa henkilöiden motiiveja, mikä on sovellettavissa sekä toimittajaan että kirjailijaan. It occurs to me that for Harry Victor to have driven up to Sarah Lawrence on a Tuesday afternoon in May and picked up Inez Christian in her leotard and married her at City Hall could be understood as impulsive, perhaps the only thing Harry Victor ever did that might be interpreted as a spring fancy, but this interpretation would be misleading.

Didion esittää yhtäällä haastateltavien suoria lainauksia ja tapahtumia jonkun paikalla olleen kuvailemina. Sitten toisaalla hän rekonstruoi tarkasti kohtauksia, joissa hän ei ollut paikalla. Kerran hän kääntyy lukijan puoleen ja kertoo kerronnallisista valinnoista, joita hän voisi tehdä.

I know the conventions and how to observe them, how to fill in the canvas I have already stretched; know how to tell you what he said and she said and know above all, since the heart of narrative is a certain calculated ellipsis, a tacit contract between writer and reader to surprise and be surprised, how not to tell you what you do not yet want to know. Palapelimäisyys, etäännytetty kerronta ja kertojan toteava ääni toimivat moitteetta, mutta romaanin varsinainen suola on kirjailijan leikkisä suhtautuminen omaan asemaansa romaanissa, mikä virittää mielenkiintoisen jännitteen tapahtumiin ja niistä kertomiseen.

Julkaistu joulukuuta 13, 4 kommenttia: Esipuheen kirjoittanut Martin Odersky. Vanhan viisauden mukaan iterointi on inhimillistä, mutta rekursio on jumalaista. Iterointia käytetään tietokoneohjelmoinnissa, matemaattisessa approksimoinnissa ja suomalaisessa hallitustyöskentelyssä. Se on tehtävien prosessointia ikään kuin silmukassa: Jos Hartwall-areenan yleisö pitäisi järjestää nousevaan aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan, iteratiivinen lähestymistapa aloittaisi lavalta katsottuna vasemmasta yläkatsomosta ja alkaisi yksitellen siirrellä ihmisiä sopivaan järjestykseen.

Rekursiivinen lähestymistapa voisi järjestää ihmiset kussakin katsomossa ensin istuimittain helppo , istuinriveittäin ja sitten katsomoittain lopulta yhdistäen tulokset koko areenan tulokset.

Esimerkki on ontuva, mutta rekursio on  yksinkertaisesti maallisen yläpuolella. Mikä sitten tekee rekursiosta jumalaista? Ensinnäkin sisäkkäisten operaatioiden hahmottaminen on ensinnäkin ihmiselle vaikeaa. Operaatio, joka selvittää, mikä on esimerkiksi yhdeksäs fibonacciluku , nojaa siihen, mitkä ovat kahdeksas ja seitsemäs fibonacciluku, mikä nojaa kuudenten ja viidenteen fibonaccilukuun jne. Tällainen päässälasku on vaikeaa vähänkään suurempien lukujen kohdalla. Rekursiiviset lukujonot eivät ole tietenkään arkipäivää, mutta rekursio on hyödyllinen sisäkkäisten,  keskenään samanlaisten tietorakenteiden käsittelyssä.

Tietojenkäsittelijä puhuu puista, verkoista ja linkitetyistä listoista, eli erilaisista tavoista järjestää tietoa nopeasti ja tehokkaasti käsiteltäväksi. Toiseksi rekursio tuottaa elegantteja ratkaisuita. Hyvin vähäeleisesti tai ytimekkäästi se ratkaisee mahdollisesti hyvin monimutkaisia ongelmia.

Tämä vähäeleisyys tai ytimekkyys on läheistä sukua matematiikan estetiikalle. Rekursiota esiintyy myös luonnossa, suunnittelussa ja muotoilussa: Fibonaccilukujonon peräkkäisten lukujen suhde lähestyy kultaista leikkausta. Fraktaalit ovat rekursiivisia, itsesimilaarisia joukkoja, joita luodaan keinotekoisesti, mutta esimerkiksi kukka- ja parsakaali ovat rekursiivisia fraktaaleja rakenteita.

Vuosien varrella olen käyttänyt rekursiota säästeliäästi soveltaen sitä hyvin rajattuihin ongelmiin, koska rekursiolla on hintansa. Pitkät ketjut sisäkkäisiä funktiokutsuja edellyttävät raskasta  kirjanpitoa. Kun aloitin opintoni luvun puolivälissä, rekursiota pidettiin tapana rampauttaa tietokoneen suorituskyky. Verkkojen ja puiden läpikäyntiin "tosielämässä" suositeltiin iteraatiota.

Tämä rekursioon liittyvä raskaus on kuitenkin ns. On olemassa näille rinnakkainen, funktionaalinen ohjelmointiparadigma. Paul Chiusanon ja Rúnar Bjarnasonin teos Functional Programming in Scala on tuore johdanto funktionaaliseen ohjelmointiin. Se pysyy paradigmana lähempänä matemaattista lambdakalkyylin mallia, jossa iteroinnin sijaan ikään kuin sievennetään operaatiota, kuin imperatiivinen paradigma.

Keskeinen ero on tilamuuttujien käytössä: Näin Hartwall-areenan katsojalukumäärää ei koottaisi minkään juoksevan laskurin vaan pitkän, rekursiivisen funktion evaluoinnin kautta hieman fibonaccilukuesimerkin tapaan.

Tilamuuttujien hylkäämisellä saadaan aikaan viitteellinen läpinäkyvyys referential transparency. Tällöin funktion eli suoritettavan operaation palautusarvo sisältää kaiken sen, mitä funktio tekee, eikä funktiolla ole sivuvaikutuksia. An expression e is referentially transparent if, for all programs p , all occurrences of e in p can be replaced by the result of evaluating e without affecting the meaning of p. A function f is pure if the expression f x is referentially transparent for all referentially transparent x.

Tilamuuttujia voi käyttää funktion sisällä joissain syheröisissä algoritmeissa se voi olla miltei pakko , mutta ne eivät koskaan näy ulos. Näin muodoin funktionaalinen ohjelmointi on ohjelmointia ilman sivuvaikutuksia. Inside every function with side effects is a pure function waiting to get out. Funktionaaliset kielet suosivat myös rekursiota.

Esimerkiksi Scalan—siis ohjelmointikielen—kääntäjä osaa kirjoittaa ns. Chiusano ja Bjarnason esittelevät esimerkkien kautta sivuvaikutusten eliminointia, mutta kaikki esimerkit poikkeuskäsittelystä rinnakkaisohjelmointiin, kirjastorajapinnoista jäsentämiseen pyörivät monadien ympärillä. Niitä käytetään ketjuttamaan operaatiota ja kommunikoimaan sitä, mitä operaatiot tekevät. Tuloksena on vaikuttavan kaunista jälkeä—osin tietysti rekursion takia.

Scalassa on lisäksi paljon kaikenlaista, mitä kirjoittajat eivät käsittele. Ohjelmointikielet muistuttavat toisiaan kapealta sanastoltaan ja syntaksiltaan, mutta niiden taustalla oleva filosofiat, joiden ohjaamana ongelmia puretaan ohjelmakoodiksi, voivat olla hyvin erilaisia.

Functional Programming in Scala havainnollistaa erinomaisesti Scalan ja laajemmin funktionaalisen ohjelmoinnin taustalla olevan idean. Kirja ei ole kuitenkaan helppo, enkä pysty soveltamaan monadeja ja niiden tarjoamaa tyylikästä ilmaisuvoimaa rutiininomaisesti het' kirjan luettuani. Julkaistu joulukuuta 12, Ei kommentteja: Its Nature and Function. Henri Hubert ja Marcel Mauss, Sacrifice: Ranskankielisestä alkuteoksesta Essai sur la nature et la fonction du sacrifice   englanniksi kääntänyt W.

Kun luvulla tutkijat alkoivat kiinnostua myyteistä ja rituaaleista, he kiinnittivät huomiota myös uhraamiseen. Tylor , William Robertson Smith ja James Frazer tulkitsivat uhraamisen lahjaksi tai sovitukseksi jumalalle tai toteemille. Henri Hubert ja Marcel Mauss tutkielmassaan Sacrifice: Its Nature and Function tunnistavat aiempien määritelmien heikkoudet: Sivallettuaan aikaisempaa englantilaista tutkimusta kohteliaasti pariin otteeseen kirjoittajat esittävät, kuten tapana on, oman näkemyksensä.

He osoittavat selvästi, ettei uhraaminen palaudu totemismiin. Sacrifice is a religious act which, via the consecration of a victim, modifies the condition of the moral person who performs it or of certain objects in which that person is interested.

Uhraamisen tarkoitus on uhraajan tilan muuttaminen maallisesta pyhäksi tai toisinpäin riippuen alkutilasta: Neutraali alkutila johtaa vihkimisen tai siunaamisen kautta pyhitykseen. Toisaalta epäpuhdas syntisyys on omanlaistaan pyhyyttä tai vastaavasti pyhä alkutila pyritään siirtämään uhriin ja siten puhdistumaan, koska pyhässä tai epäpuhtaassa tilassa ihminen ei voi osallistua normaaliin elämään.

Hubertin ja Maussin esittämän mallin yhdenmukaisuus on toimintatavassa, jolla uhraaminen tapahtuu: Aluksi uhraaja eristetään maallisesta touhusta ja uhri sekä uhrimenojen paikka puhdistetaan. Uhrauksen tulee edetä alusta loppuun keskeytyksettä. Menojen jälkeen uhraajan ja mahdollisten muiden osallistujien pitää puhdistautua pyhän kosketuksesta ja mahdollisesta verestä , jotta paluu takaisin maalliseen ympäristöön on mahdollinen.

Uhraamiselle tulee näin kaksi määritelmää: Uhri toimii välittäjänä maallisen ja jumalaisen välillä, koska ihminen ja jumala eivät voi olla suorassa kosketuksessa; ihminen kuolisi. Usein uhraaminen on vapaaehtoista ja tilanteen mukaista, mutta se voi olla myös säännöllistä tai jumalten velvoittamaa.

Uhraaminen voi myös johtaa uhrin uudelleen syntymään, kuten maanviljelyyn ja hedelmällisyyteen liittyvissä myyteissäkin esitetään. Kirjan esimerkit on poimittu hindulaisista ja juutalaisista teksteistä eli veda-kirjoista ja Raamatusta , jotka ovat lähteinä monin verroin parempia kuin tulkinnanvaraiset antiikin tekstikatkelmat. Hubertin ja Maussin teos on tietenkin jo vanhentunut, mutta sillä on klassikon asema. Teos oli aikoinaan osa Émile Durkheimin käynnistämää ohjelmaa, jonka oli tarkoitus valjastaa sosiologiasta vakavasti otettava tiede, joka selittää yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Kirja alkaakin durkheimilaisten vaatimusten mukaisesti käsitteiden määrittelyllä, jota en ole tavoitellut omassa kielenkäytössäni. Julkaistu joulukuuta 10, Ei kommentteja: Dashiell Hammett, Red Harvest Picador, London, UK, Dashiell Hammettin ensimmäinen romaani Red Harvest ilmestyi alunperin neljänä toisiinsa kytkeytyneenä novellina. Ensimmäisessä Donald Willsson myöhästyy tapaamisestaan yksityisetsivän kanssa hyvästä syystä: Hänen vaimonsa toimet samana iltana vaikuttavat epäilyttäviltä, mutta kertojana toimiva yksityisetsivä, Hammettin aiemmista novelleista tuttu Continental Op Continental-yksityisetsivätoimiston "operaattori" eli etsivä , on nopeasti tilanteen tasalla, eikä pysähdy jahtaamaan hedelmättömiä johtolankoja.

The town wasn't pretty. Most of its builders had gone in for gaudiness. Maybe they had been successful at first. Since then the smelters whose brick stacks stuck up tall against a gloomy mountain to the south had yellow-smoked everything into uniform dinginess. The result was an ugly city of forty thousand people, set in an ugly notch between two ugly mountains that had been been all dirtied up by mining.

Donald Willssonin isä Elihu Willsson käytännössä omistaa Personvillen—tai omisti siihen asti, kunnes hän kutsui roistoja kaupungin ulkopuolelta murtamaan kaivoslakot. Lakot murtuvat, mutta roistot ottavat vallan kaupungissa. Korruptio peittää kaivoskaupunkia kuin kellanharmaa, rikin värjäämä savu. Continental Op ottaa tehtäväkseen kaupungin siivoamisen hyvää korvausta vastaan , ja potkien tapahtumat liikkeelle levittäen vääriä huhuja, vaihtaen puolta, valehdellen ja sysien pikkugangstereita toistensa kimppuun.

Tuloksena on verinen elonkorjuu, jossa ruumiita tulee sen verran, että yksityisetsivä itsekin alkaa epäillä toimintaansa. Men scrambled into the other cars. Arm-loads of rifles and riot-guns were distributed, and packages of ammunition.

Hammettin esikoisteoksessa on kovaksi keitetyt teemat kohdallaan. Päähenkilö on moraalisesti epäilyttävä: Hän on aina askeleen muita edellä. Ennen kaikkea Continental Op on kyyninen: Hän ei usko kenenkään kauniita puheita tai vetoomuksia—paitsi harhauttaakseen. Hän on täysin erilainen kuin muut aikalaisetsivät. Hammettin kerronta on taloudellista. Kertoja ei psykologisoi eikä maalaile tarpeettomasti huonekaluja tai säätilaa. Dialogi on sujuvaa, luontevaa ja uskottavaa, vaikkakin ilman sanakirjaa jotkin slangi-ilmaukset jäävät arvailujen varaan.

Kaikkinensa Red Harvest on erinomainen dekkari, jos sattuu pitämään, kuten minä, noir-teemoista. En ole nähnyt Red Harvest -romaanista tehtyä elokuvaa. Jotkut tutkijat ja kriitikot katsovat Akira Kurosawa n samuraielokuvan Yojimbo perustuvan tähän Hammettin romaaniin, vaikka Kurosawa itse väittää inspiraatiokseen Hammettin romaania Lasiavain Sergio Leonen spagetti-western Kourallinen dollareita on puolestaan tulkinta Kurosawan Yojimbosta.

Julkaistu joulukuuta 06, 4 kommenttia: Dashiell Hammett , kaunokirjallisuus , rikos. Alan Hollinghurst, Vieraan lapsi. Edwardiaaninen aikakausi kukoistaa viimeistä kertaa kesällä George Sawlen perhe ihastuu yläluokkaiseen Cecil Valanceen, Georgen ystävään, kun tämä tulee vierailulle Two Acresiin, taloon ja sen mahtavaan puutarhaan.

Hurmaava ja monin tavoin lahjakas Cecil on saavuttanut orastavaa kuuluisuutta runoilijana. Ennen lähtöään hän kirjoittaa kuuluisimman runonsa Georgen nuoren siskon Daphnen vieraskirjaan. Hänen kaatumisensa ensimmäisessä maailmansodassa nostaa sen kokonaisen ikäluokan ilmaukseksi, joka päätyy myös itsensä Churchillin huulille. Cecil kuitenkin niin sanotusti voitelee leipänsä molemmin puolin, joten ei ole sittenkään aivan selvää, kenelle kuuluisa runo osoitettu, Daphnelle vai Georgelle.

Alan Hollinghurst in romaani Vieraan lapsi koostuu perinteisistä englantilaisista aineksista: Uudempia juonteita tuovat postkolonialismi ja ennen kaikkea seksuaalisuus, joten se, mikä alkaa herkkänä epookkiromaanina, muotoutuukin joksikin muuksi. Hollinghurst tunnustelee yhteiskunnan suhtautumista romaaninsa kuuluisan, joskin runoilijana keskinkertaisen Cecil Valancen homoseksuaalisuuteen liki sadan vuoden ajalta. Samana aikana paitsi rikoslaki myös englantilaisuus muuttuu. Siltikin koko juttu saattoi Cecilin huonoon valoon tai ehkä pikemminkin puolivaloon Cecilin vierailu oli ollut haaste heille kaikille - johtuen Cecilin asemasta, särmikkäästä äänestä, terävästä älystä ja varakkuudesta.

Kääntäessään kylkeä epätoivoissaan, ettei saisi unta enää ikinä, hän mietti mitä George mahtaisi sanoa, jos kuulisi joskus ystävänsä pöyristyttävän moraalittomista edesottamuksista. Niin hän alkoi käydä mielessään sitä kaikkea taas läpi tapahtumajärjestyksessä, herkutellen täysin rinnoin järkytyksellään.

Romaanin viisi osaa ja aikakautta kuvaavat vanhenemista ja unohtamista. Rakennukset heijastelevat yhteiskuntaa ja englantilaisuutta samaan tapaan kuin E. Forsterin romaanissa Talo jalavan varjossa Valancen suvun Corley Court muuttuu sisäoppilaitokseksi, kun keskiluokkainen Two Acres lahoaa ja peittyy aikaan kuin Alfred Lord Tennysonin maisema runossa , josta kirjan nimi on poimittu.

Hollinghurstin kuvaama pitkä ajanjakso tuottaa korjauksia vanhoihin rakennuksiin, mikä heijastelee ihmisten ja aikakausien muuttuvaa suhtautumista menneisyyteen ja muistamiseen. Ensin puretaan tai peitetään vanhat tapetit ja koristeet, sitten niitä aletaan kaivaa esiin.

Rakeisten kuvien tai epävarmojen muistojen pohjalta ei tavoiteta alkuperäistä. Sen sijaan syntyy jotain, jota aletaan pitää alkuperäisenä. Muistotkin muodostuvat aikaa myöten muistoiksi muistoista. Rakennuksista kuitenkin löytyy unohdettuja, alkuperäisessä loistossa hohtavia huoneita tai kätkettyjä, salaisia kirjeitä, jotka voisivat paljastaa totuuden, mutta lopultakin kaikkeen liittyy tulkintaa ja tarkastelijan tuomaa näkemystä.

Ehkä ajatus on älytön, mutta lukiessani mietin, olisiko Vieraan lapsi kirja jotain, mitä Forster olisi kirjoittanut, jos olisi voinut ehkä pitäisi lukea Forsterin kuoleman jälkeen julkaistu Maurice Hollinghurstin kertoja on samaan tapaan älykäs, tarkkanäköinen ja kaikkitietävä paljastaen tilanteissa osapuolten sisäiset tuntemukset kuin Forsterin kaikkitietävä ääni, joskin Hollinghurst käyttää ironista huumoria säästeliäämmin.

Vaikka havainto ja havainnon havainto kimpoilevat edestakaisin kuin joissain klassikoissa, tulos ei silti maistu samalta. Ehkä kirja on tarpeettoman hidas—tai ehkä juuri hitaus synnyttää lukijassa niitä kertomuksen ylittäviä oivalluksia, joiden kautta Vieraan lapsi tuntuu erinomaiselta romaanilta.

Julkaistu joulukuuta 05, Ei kommentteja: Oosten, The war of the gods: The social code in Indo-European mythology. Kun yhdysvaltalaisantropologi Laura Bohannan kertoi Hamletin tarinan afrikkalaisen heimon miehille, nämä ihmettelivät tanskalaisprinssin käytöstä. Claudius toimi aivan oikein huolehtiessaan leskeksi jääneestä veljensä vaimosta, eikä Hamletilla ollut mitään syytä nousta setäänsä vastaan.

He epäilivät, että Bohannan oli ymmärtänyt tarinan väärin, ja tekivät korjausehdotuksia, joiden kautta tarinasta tulisi uskottava. Afrikkalaiset ovat tavallaan oikeassa: Näin tehtiin etenkin, jos morsiamesta on maksettu ikään kuin käänteinen myötäjäinen eli morsiusmaksu bride price , eli oli tehty investointi.

Näytelmänä Hamlet tietysti keskittyy enimmäkseen muihin teemoihin, mutta indoeurooppalaisessa perinteessä se on jatkoa tarinoille suvun sisäisistä kiistoista, jotka heijastelevat poliittisia ja sosiaalisia suuntauksia ja jännitteitä.

Kirjassaan The war of the gods Jarich G. Oosten tarkastelee indoeurooppalaisten myyttien sisältämiä sotia, jotka olivat sukulaiskiistoja, koska jumalten väliset suhteet olivat nimenomaan sukulaisuussuhteita.

Mytologiat rakentuivat isähahmon johtaman perheen ympärille, vaikka kansat itse koostuivat klaaneista ja heimoista ja muodostivat kuningaskuntia. Jumalia saattoi toki olla paria eri sorttia esim. Conflicts between these groups of gods are rather to be interpreted in terms of structural conflicts between different principles of kinship in the social organization of Indo-European society: Oosten kokoaa esimerkkejä skandinaavisista, kreikkalaisista, roomalaisista, persialaisista, intialaisista ja kelttiläisistä myyteistä.

Kun juonien, murhien ja varkauksien kautta tarjolla on kuolemattomuuden takaava juoma tai pata, isänpuoleiset sukulaiset eivät pysty jakamaan tätä onnea tai viisautta tai kuninkuutta eli valtaa , ja syntyy riitaa. Erityisesti veljekset ovat alttiita verisille kiistoille.

Kuolemattomuuden lähde katkaisee elämän ja kuoleman kierron ja samalla tarpeen avioliitolle. Poikkeuksena sukulaisten välisiin kiistoihin persialainen mytologia sisältää hyvän ja pahan välisen taistelun, mutta Oosten huomauttaa, että tämä kosminen dualismi kääntyy ikään kuin päälaelleen tarinoissa. Jumalat kukistavat hirviöt petosten ja juonittelujen avulla. Ylipäätään myytit jättävät tuomitsematta jumalten isänmurhat, insestitapaukset ja muut rikokset.

Tästä Oosten päättelee, että myyteissä vastakkain eivät ole hyvä ja paha vaan nimenomaan erilaiset sukulaisuussuhteet, jotka ovat moraalisesti neutraaleja. Vuosisadat ovat muuttaneet myyttien kerrontaa ja tulkintaa, ja nuoremmat jumalat kumoavat tai karkottavat vanhat.

Mesopotamialaisten Tiamat oli alunperin luultavasti maailmaa luonut meren jumalatar, mutta muuttui lohikäärmeeksi, kun uudet kansat toivat muassaan uudet jumalat.

Oostenin kirja on siistiä akateemista kieltä. Kirja ei ole dekkari, vaan se kertoo perusajatuksensa aika alkupuolella ja työstää sitä vajaat kaksisataa sivua. Kirjassa on muutamia kirjoitusvirheitä, joista yksi on tavallaan mielenkiintoinen: Englannin sanan dwarf kääpiö monikko on dwarfs , mutta Oosten käyttää kuitenkin kerran monikkoa dwarves. Tolkien teki tämän kirjoitusmuodon tunnetuksi, mutta se viittaa fantasiamaailman kääpiöihin.

Germaanien mytologia, astronomia white dwarfs ja Disney Snow White and the Seven Dwarfs noudattavat perinteistä kirjoitusasua. Kauas kulkevat Tolkienin vaikutukset, tai sitten Oosten kompastui englannin epäsäännöllisyyteen. Julkaistu joulukuuta 02, Ei kommentteja: Dashiell Hammett vuotta. Suomen dekkariseura, Tampere, Yhdysvaltalaisen Dashiell Hammettin romaanikirjailijan ura oli lyhyt.

Hänen viisi romaaniaan, jotka nostivat hänet kuuluisuuteen, elokuvastudioiden palkkalistoille ja seurapiiriloistoon, syntyivät vain viiden vuoden aikana keskellä syvintä lamakautta Kirjailijaura pulp-tarinoineen ja elokuvakäsikirjoituksineen kokonaisuudessakaan ei kestänyt enempää kuin kaksitoista vuotta.

Niukkuudessa kasvanut Hammett ei juuri säästellyt pahan päivän varalle, ja kun hän joutui kommunismia ja epäamerikkalaisuutta kitkeneen Joseph McCarthyn komitean hampaisiin vuonna , katosivat saavutetut edut nopeasti. Suomen dekkariseura julkaisi vuonna Hammettin satavuotispäivän johdosta kirjoituskokoelman, joka taustoittaa kirjailijan elämänvaiheita, lukee auki hänen romaanejaan ja tarkastelee hänen tarinoidensa pohjalta tehtyjä lukuisia elokuvia.

Englantilaisen kriitikon Julian Symonsin tiiviin elämäkerran levittämä lievä suitsukkeiden tuoksu kirjan alussa voi antaa kokoelmasta väärän vaikutelman. Kokoelma ei ole pelkästään kauan sitten kuolleen kirjailijan ylistystä vaan varsin mielenkiintoinen katsaus hänen tuotantoonsa.

Sävy totta puhuen korjaantuu heti Symonsin kirjoitusta seuraavassa Kyösti Salovaaran Hammettin ja Raymond Chandlerin välisessä vertailussa. Toisin kuin Symons, Salovaara asettuu Chandler-leiriin. Salovaaralle "Hammett ei sano mistään mitään, häntä voi kehua retostaa ja pitää arvossa ylitse muiden". Molemmat kirjailijat elivät osana amerikkalaisen kirjallisuuden vallankumousta, jossa puhuttu kieli nousi osaksi uutta, modernia tyyliä, mutta Hammettin niukassa tyylissä ei ole syvyyttä.

Toisaalta Jopi Nyman paljastaa romaanista Veristä satoa Red Harvest , niukan kerronnan takaa sen kytköksiä arvoihin ja ideologioihin. Romaani on täynnä tuolloin uuden modernin yhteiskunnan kritiikkiä: Kirjailija siis pidättelee suussaan eikä laske lukijan päälle sitä moraalikuolaa , josta Tommi Melender on blogissaan syyttänyt mm. Samaan tapaan ikään kuin Salovaaralle vastaten Risto Raitio tunnistaa Hammettin mestarillisuuden tämän niukoissa, verhotuissa viesteissä.

Hänelle Lasiavain The Glass Key , edustaa "tiivistämisen huippua"; se on barthesilaisittain lukijan "täydennettävä" romaani. Se on riisutuista riisutuin rikosaiheinen kertomus, jossa juonen etenemistä lukuunottamatta lukija joutuu itse täydentämään moniaiset aukot, niin kerronnassa kuin henkilöitten välisissä suhteissakin, motivaatioissa, melkein kaikessa.

Raitio löytää lukuisia herkullisia jännitteitä siitä, mitä Hammett jättää sanomatta tai mihin hän viittaa vain ohimennen. Lukija ei pääse lopultakaan selvyyteen yksityisetsivän motiiveista. Hammett oli itse toiminut vuosia yksityisetsivänä Pinkertonin etsivätoimistossa, minkä on katsottu olleen yksi syy dekkareiden kovaksi keitettyihin teemoihin.

Toisin kuin Chandlerin Marlowe, Hammettin päähenkilöt eivät olleet romantikkoja eivätkä tehneet työtään pelkästä auttamisen ilosta, vaan käänsivät selkänsä maailman sherlockholmeseille ja muille arvoitusten ratkaisijoille.

Kokoelma päättyy pitkäaikaisen kumppanin Lillian Hellmannin muistelmiin Hammettin viimeisistä vuosista. Ensimmäisessä maailmansodassa saatu tuberkuloosi ja vuosia kestänyt raskas alkoholin käyttö verottivat Hammettia henkisesti ja fyysisesti. Varjomiehen jäljillä on erinomaisen mielenkiintoinen johdanto Dashiell Hammettin romaaneihin ja elokuviin.

Suomalaiset kriitikot, tutkijat ja kirjailijat eivät laula ylistystään suoraan vaan kaivavat esiin Hammettin ansiot, missä niitä on. Julkaistu marraskuuta 29, 2 kommenttia: Dashiell Hammett , Keijo Kettunen , kirjallisuus , rikos. Ranskankielisestä alkuteoksesta Les religions des préhistoriques et des primitifs englanniksi kääntänyt C. Bergounioux in ja Joseph Goetz in Primitive and Prehistoric Religions esittelee nimensä mukaisesti esihistoriallisia ja primitiivisiä uskonnon muotoja. Kirja on jaettu kahteen osaan, joista edellisessä Bergounioux käy läpi kivikautisia kalmistolöytöjä, luolamaalauksia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä senaikaisten ihmisten tai ihmisten sukulaisten uskonnoista.

Jälkimmäisessä osassa Goetz luotaa tekstien, myyttien ja antropologien tekemien havaintojen pohjalta primitiivisten kansojen mytologioita ja uskontoja.

Mesoliittinen kausi eli keskimmäinen kivikausi alkoi suunnilleen jääkauden väistyessä. Ihminen oli metsästäjä-keräilijä, jolla oli käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä ja sielun kuolemattomuudesta.

Kalmistoista on löydetty sidottuja ja rampautettuja luurankoja; tulkinnan mukaan tarkoitus on ollut estää näitä palaamasta elävien keskuuteen.

Kuolleita on tietysti myös lepytelty uhrilahjoin. Lepyttely ei ole kuitenkaan rajautunut pelkästään ihmisiin, sillä myös eläimiä on haudattu huolellisesti.

Tappaminen on usein henkisesti raskasta, ja metsästäjät sovinnon hengessä ovat sitten pitäneet mm. Patsaat, kaiverrokset ja pääkallokokoelmat antavat viitteitä kulteista, mutta niiden sisällöstä Bergouniouxilla ei ole paljoakaan sanottavaa.

Auringonpalvonta, joka nousi kukoistukseen pronssikaudella, sai alkunsa kuitenkin jo neoliittisella kaudella eli uudemmalla kivikaudella. Samaan aikaan ihmiset pystyttivät megaliitteja eli suuria kiviä tai kivirakennelmia, kuten Stonehenge. Tigriksen ja Portugalin väliin jäävältä alueelta löydettyjä muodokkaita naispatsaita on pidetty Äitijumalattarena, josta sitten kehittyi myöhemmin Magna Mater eli Kybele eli Gaia. Primitiivisistä uskonnoista kirjalla on huomattavasti enemmän sanottavaa.

Goetz ensin pahoittelee sanan "primitiivinen" käyttöä: Goetz jakaa tarkasteltavat kansat neljään: Primitiivinen teismi uskoo yliluonnolliseen persoonaan, usein taivaan isään engl. Tämä jumala on lähellä, ja uskonnolla on keskeinen osa ihmisten, esim. Erikoistuneempien kulttuurien yksinkertaisen deismin jumala on etäisempi ja luomansa maailman ulkopuolella.

Taivaan isä vetäytyy taka-alalle, kuten kreikkalaisten Ouranos, jääden nuorempien jumalten varjoon, mutta palaa esiin, kun jotakin tärkeää on vaaka-laudalla ja kaikki muu pettää. Jumalten kehitys on rinnakkainen yhteiskunnalliselle kehitykselle. Goetzin mukaan paras maaperä animismille on viljelijöiden parissa. Metsästäjä-keräilijä tuntee ympäristönsä ja tietää asioiden hyvät ja huonot käyttötavat, mutta paikoilleen asettunut viljelijä jakaa maailman tuttuun kylä ja pellot sekä vieraaseen ja pelottavaan metsät ja vuoret.

Vieraasta ja sen alueen hengistä kasvaa viljelijälle uhka, jota täytyy lepyttää uhrein. Goetz muistuttaa, että maanviljelyn keksiminen oli naisten ansiota tai syytä; monet myytit, eivät vähiten Raamatun paratiisin tapahtumat, säilyttävät muiston tästä. Viljelijöiden parissa maan ja naisten hedelmällisyyden assosiointi johtaa jumalatarkultteihin ja -uskontoihin.

Nämä ovat kaukana pullantuoksuisista, lämpimistä äitihahmoista; ne ovat arvaamattomia, elämästä ja kuolemasta päättäviä jumalattaria Miten kävi Catulluksen runon Attisin? Maanviljely, kuten metsästyskin, on väkivaltaa.

Sitä ovat Karen Armstrongin kin mainitsemat veriset pellot Fields of Blood. Edistyksellisyys on vanhan kumoamista. Polyteismi, synkretia ja uudet jumalat peittivät alleen vanhat uskonnot.

Vanhat myytit, joita sittemmin päädyttiin kritisoimaan, eivät puhuneet jumalista vaan elämästä ja maailmasta ja ihmisen paikasta siinä. Polyteismin myötä jumalista tuli kuitenkin persoonia. Samalla jumalilta riisuttiin esimerkillisyys ja moraalisuus. Niinpä kreikkalaisen pantheonin jumalat alkoivat koohottaa omia etujensa ja oikkujensa perässä paljon sivuilleen katsomatta.

The result like most syncretisms is disastrous; the Greeks in judging their gods were ignorant of the historical vicissitudes of which they were the result. They condemned their ancestors without understanding them. Goetzin mukaan tuskin yksikään nykyisistä uskonnoista on "puhdas" synkretiasta, uskontojen sekoittumisesta. Polyteismi on hänen mielestään kömpelöin synkretian muoto.

Primitive and Prehistoric Religions on tietysti mielenkiintoinen, vaikka kirjoittajat eivät vältäkään omien uskonnollisten käsitysten esille tuomista; kun puhutaan jumalista, kirjoittajat haluavat mainita myös Jumalan.

Kirjan edellinen osa on tosin sisällöltään enemmän hautalöytöjen luettelointia kuin johtopäätöksiä, mutta jälkimmäinen osa on pidempi ja painavampi. Julkaistu marraskuuta 22, Ei kommentteja: Bergounioux , Joseph Goetz , mytologia , uskonnot. Outi-Illuusia Lilja, Värillisiä ihmisiä. Arvostelukappale Outi-Illuusia Liljan runokokoelma Värillisiä ihmisiä on oikeastaan kokoelma kuvia. Arkiset tilanteet tai ohimenevät hetket välittyvät erilaisista näkökulmista.

Ympäristö personifioituu ja saa intention. Runo saattaa tarttua auto-onnettomuuteen, putkiremonttiin, vuodenaikojen vaihtumiseen, julkisen liikenteeseen tai öiseen rantaan.

Aallot saapuvat paikalle yksitellen puut jonottavat, kävelytie on totinen vesiraja jättää yöhön uudet jäljet Runon puhuja on usein ulkopuolinen tarkkailija. Auto-onnettomuus välittyy sivustakatsojan silmin, putkiremontti asiakkaan. Milloin äänessä on runon minä, kokemukset tulevat tilanteen sisältä mutta edelleen ulkoisten tapahtumien kuvailuina.

Runoissa on kokemuksellisuutta, mutta runot eivät tunnu antavan kokemukselle merkitystä. Toki rakkaus tai ihastuminen on myös kysymyksiä eli epävarmuutta, mutta se on ennen kaikkea värejä. Minulla ei ole lempiväriä pakon edessä sanon harmaa , enkä osaa yleensä asettaa yksittäisille väreille suurta painoa, koska ne muuttuvat ympäröivien värien mukaan. Kokoelman runoissa värit henkivät selvästi valkoisen ja mustan, vihreän ja sinisen symboliikkaa, mutta en päässyt niiden kanssa ilmiselvän tuolle puolen.

Esimerkiksi violetti tuntuu tarjoavan kontrastin muille adjektiiveille; se ikään kuin nostaa kohteensa esiin kuin puhdas pigmentti murretusta taustasta. Oikeastaan Liljan sanojen käyttö muistuttaa palettiveitsen jälkeä: Niiden rosoiset sävyt ja rekisterit vaihtuvat nopeasti.

Tulkinta on aina vaikeaa, mutta nyt tulkintaa vaikeuttaa sanojen käytön epätarkkuus: Runoissa värillisiä eivät kuitenkaan ole pelkästään ihmiset vaan melkein kaikki muukin. Pinnoissa on tekstuureja, kuvioita, raitoja ja ruutuja. Julkaistu marraskuuta 19, Ei kommentteja: The Story of a Murderer. Saksankielisestä alkuteoksesta Das Parfum englanniksi kääntänyt John E. Penguin Books, London, UK, On erikoista, että henkilökohtaisista mieltymyksistä puhutaan makuasioina.

Muiden nisäkkäiden tavoin ihminen tunnistaa—henkilöstä riippuen—korkeintaan viisi makua, mikä vaikuttaa  hieman karkealta paletilta erilaisten mieltymysten, äänekkäiden riitojen tai suorastaan identiteetin perustaksi. Koska valtaosa makujen vivahteista on itse asiassa hajuja, pitäisi johdonmukaisuuden nimissä puhua mieltymyksistä hajuasioina.

Napoleoninkin tiedetään kirjoittaneen sotaretkeltään rakastetulleen Josephinelle: Vuonna Pariisissa syntyy poika, Jean-Baptiste Grenouille, joka jää ensin heitteille ja sitten orvoksi. Luostarin hänelle palkkaamat imettäjät vieroksuvat häntä, koska hänessä ei ole hajua.

Hän ei tuoksu miltään. Toisaalta Grenouillella "Sammakko" on poikkeuksellinen, kerrassaan satumainen hajuaisti. Hän tunnistaa ihmiset ennen kuin he ovat edes astuneet pihaan ja tietää rahakätköt lattioiden alta, mikä ei herätä luottamusta kasvattiäidissä. Hänen ja muiden väliin kasvaa juopa. Odors have a power of persuasion stronger than that of words, appearances, emotions, or will.

The persuasive power of an odor cannot be fended off, it enters into us like breath into our lungs, it fills us up, imbues us totally. There is no remedy for it. Varttuessaan Grenouille kehittää hajuaistinsa huippuunsa: He ovat usein maskuliinisempia ja seksikkäämpiä kuin feminisoidut suomalaiset miehet.

Mitä useampia suomalaisia naisia ulkomaalaiset miehet sitouttavat suhteisiin, sitä pienemmästä jäljelle jäävien naisten määrästä suomalaiset miehet joutuvat kamppailemaan. Se nostaa suomalaisten miesten naissuhteiden hankinnan kustannuksia ja osa jää väistämättä ilman.

Samankaltainen ilmiö tapahtui ennen vanhaan suomalaisissa kylissä, jonne tukkijätkät saapuivat. Tukkijätkät aiheuttivat kylässä markkinahäiriön, jossa oman kylän miehille ei enää riittänyt naisia. Sen takia oman kylän pojat usein vihasivat tukkijätkiä. Suomalaisilla naisilla voidaan havaita vastaava ulkomaalaisten naisten pelko. Kukapa suomalainen nainen sitä haluaisi? Ulkomaalaisten miesten ja naisten vastustuksella on vankka rationaalinen markkinaperusta. Tästä syystä romanttisia komedioita ei kannata katsoa Naiskiintiöministereistä Ihmiskauppa ja prostituutio Kaisa Rastimo: Sarkomaa on rohkeampi kuin tavis Toistaiseksi suomalaisten isien rohkeus edes perhevapaiden käyttöön on ollut vähäistä.

Äiti, joka jättää vain muutaman kuukauden ikäisen vauvan muiden hoitoon, on Suomessa harvinainen poikkeus. Moni ottaa lisää riskiä jäämällä äitiys- ja vanhempainvapaan jälkeen vielä hoitovapaalle. Mutta mitä tekevät isät?

Lainsäädännön muutoksista huolimatta he tekevät niin kuin isät ennenkin eli paiskivat töitä ja antavat äidin kantaa työelämäriskin.

Isä, olisitko vuoden kotona? Koti-isyys on liksasta kiinni Katriina Perkka-Jortikka: Lenita Airisto ja naisten valinnat Kommentteja Anne Moilasen feministiseen aivopiereskelyyn. Pro feminismi -palkittu professori Teivo Teivainen toivoo Feminististä ajattelutapaa muuallekin kuin naispolitiikkaan Naistutkimuslistalta poimittua: The Social Centre Project never had any open space for the real hands on struggle against damaging patriarchal structures and male dominance within the scene.

Katso myös video Kyseessä on ilmeisesti Milla Aholan ja kumppaneiden feministinen projekti, jonka sisältöä en täysin ymmärrä. Kirjoitus poistettu asianosaisen pyynnöstä. Naisten palkat ovat suuremmat. Women at the top of business outearn men A Carnegie Mellon University study has concluded that women executives out-earn their male counterparts. The study, which examined 16, executives over 14 years, found that women at the top of the business world bring in a bit more than men and are promoted at the same rate, countering the popular notion that women earn less than men for the same work.

PDF At any given level in the career hierarchy, women are paid slightly more than men with the same background, have slightly less income uncertainty and are promoted as quickly. We conclude that the gender pay gap and di¤erences in job rank in this most lucrative occupation is explained by females leaving the market at higher rates than males. Miksi nainen on aina ja iänkaiken se, joka uhrautuu perheen vuoksi? Miksi on niin vaikea kuvitella, että koskaan ikinä Suomessa voisi koittaa aika, että miespuolinen ministeri ilmoittaisi, että lasten hoito ja heidän kanssaan seurustelu ovat työtä tärkeämmät?

Eli missä on Sarkomaan mies? Hän on ammatiltaan diplomi-insinääri ja toimitusjohtaja. Mutta ministeri on sentään ministeri - polittisen uransa huipulla, ja vieläpä isänmaan asialla! Miksi yksinkertaisesti perheen isä ei voi olla nyt enemmän kotona?

Sari Sarkomaa Ajatus ministerin pestistä luopumisesta syntyi, kun Sari Sarkomaa kok ehti kesälomalla pitkästä aikaa puuhastella enemmän lastensa kanssa. Sarkomaan todellinen ongelma on runsaudenpulassa. Hänellä on elämässä asiat liian hyvin ja yksinkertaisesti liian paljon houkuttevia vaihtoehtoja. Aika ei riitä kaiken tekemiseen. En osaa olla Moilasen tavoin kauhean tyrmistynyt hyväosaisimman kansanosan liian lukuisista houkuttelevista vaihtoehdoista.

Pitäisikö julkisen terveydenhuollon järjestää ympärileikkaukset? Teltassa nukkunut nainen heräsi kasvojen ja hiusten hivelemiseen. Yksin elävillä naisilla suurin köyhyysriski Yksineläjistä 29 prosenttia on köyhiä Kommenttiosastolta: Nomen Nescio HS uutisoi tänään: Mielikuva siis otsikossa on luotu sellaiseksi, että köyhyys ja syrjäytyminen olisi paljon naiskeskeisempi ongelma kuin mieskeskeisempi.

Kun tuota uutista tarkastelee lähemmin niin selviää että: Erityisen suuri riski on naisilla: Uutinen jatkaa siihen malliin että voisi päätellä että tässä haluttaisiin jotain erityistukia nimenomaan ja ainoastaan köyhille naisille. Lopuksi vielä laitetaan turkulainen diakoni kertomaan seuraavaa: Tilastot osoittavat, että ryhmään kuuluu eniten työikäisiä naisia.

Minusta tuntuu että uutinen on feministisen manipulaation ykkössuorituksia. Mikä on tilastojen totuus? Onko tässä käytetty keppihevosena jonkun turkilaisen diakonin tunteita, ja väännetty tällaista a-luokan propagandaa? Despentes loi feminismin manifestin. Muukalaispelko ja seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa Mustia miehiä kohtaan tunnettua irrationaalista pelkoa ja vihaa ja sen syntymekanismeja on sittemmin pohdittu ja tutkittu paljon.

Yhdeksi syyksi on todettu lynkkaajien alitajuinen halu mustan miehen kehoa kohtaan. Väkivalta on läsnä lasten arkipäivässä. This week a report from Unicef, the UN's child welfare agency, warned that working mothers take a massive risk when they put their offspring into low quality childcare.

Experts at the world body said such toddlers could suffer psychological harm and fare poorly later at school. Aggressive behaviour learned by children at some nurseries might contribute later to classroom disruption.

The study for is the first major international report to warn of the dangers of the drive, pushed again by the Government this week, to get mothers back to work early. Unicef pdf Tasa-arvo edistyy kun sen puute paljastetaan Kiiltokuvan kääntöpuoli on myös se, että vakavistakaan tasa-arvo-ongelmista ei aina haluttaisi puhua.

Esimerkiksi lähisuhdeväkivalta on Suomessa yleistä ja ilmiö on vahvasti sukupuolittunut: Silti käytäntönä on käsitellä parisuhdeväkivaltaa ikään kuin se olisi sukupuolineutraalia tai jos sukupuoli mainitaan, halutaan tilannetta tasoitella muistuttamalla, että naisetkin ovat väkivaltaisia. Sukupuolinäkökulma jätetään huomiotta myös prostituutiosta puhuttaessa.

Keskustelun painopiste on naisissa, jotka myyvät seksiä, mutta sitä, että seksin ostajista valtaosa on miehiä, ei aina pidetä tarpeellisena edes mainita. Se ei anna mitään, ellei ihminen ole sisäisesti sairas. Työurasta tinkii useammin äiti kuin isä: Ministeri Sari Sarkomaan kok ratkaisu jättää ministerin tehtävänsä lasten vuoksi on uranaisille se tavallinen.

Useimmin työurasta tinkii äiti, ja isä jatkaa uraansa. Vai tinkiikö mies perheestä? Onko miehellä ylipäätään valinnanvaraa? Katso Väestöliiton erikoistutkija Anna Rotkirchin haastattelu Otan osaa, Sari Sarkomaa näytti, mikä on vanhemman osa Penisvaara ratkaisi miesten ja naisten riitaklassikon Recession: When the money goes, so does the toxic wife: As the recession worsens, a lot of rich men are finding their gold-digging wives are taking to their heels.

Teksti on peräisin sosiologian kandintyöstäni "Isyyshuijaus". Tuon tiedon avulla heidän piti sitten päätellä omat veriryhmänsä. Oman veriryhmän sijaan 30 prosentille oppilaista selvisikin vain se, että heidän isänsä ei olekaan heidän biologinen isänsä. Noiden osapuolten edut voivat olla keskenään konfliktissa. Ongelmaa voidaan lähestyä kolmen perustavaa laatua olevan kysymyksen kautta: Onko lapsella oikeus tietää totuus biologisista vanhemmistaan?

Onko biologisella isällä oikeus tietää lapsistaan? Onko ei-biologisella isällä oikeus tietää, että hän ei ole lapsen biologinen isä? Oikeutta biologisen isyyden tietämiseen voidaan puolestaan perustella monilla eri tavoilla: Ihmisillä on halu tietää, ketkä ovat heidän biologisia lapsiaan.

Monet ihmiset eivät halua ruveta huoltajiksi sellaisille lapsille, jotka eivät ole heidän biologisia jälkeläisiään. Perinnöllisten sairauksien selvittämiseksi tieto biologisista sukulaisuussuhteista voi olla ensiarvoisen tärkeää. Biologinen isyys vaikuttaa elatusmaksujen määräytymiseen. Tasa-arvolain hengen mukaista olisi, että biologisella isällä olisi samanlainen oikeus tietää lapsistaan kuin äidilläkin.

Tietämättömyys biologisesta isästä voi johtaa puolisisarusten välisiin insestisiin suhteisiin. Ne miehet, joilla on vähiten varallisuutta ja alhaisin status, pärjäävät huonoiten. Todennäköisimpiä alhaisen statuksen miesten huijaajia taas ovat korkean statuksen miehet.

En ole genetiikan asiantuntija, mutta kaikki ei näyttänyt olevan kohdallaan… Sain DNA-testin tuloksen, joka vahvisti, että en ollut lapsen biologinen isä… Tuomaria DNA-testin tulos ei kiinnostanut. Köyhän äidin ei tarvitse palauttaa mieheltä huijattuja elatusmaksuja Korkeimman oikeuden mukaan mies ei saa takaisin maksamiaan elatusmaksuja, vaikka lapsen äiti oli koko ajan tiennyt, ettei mies ole lapsen isä.

Neljälle Helsingin Sanomien työntekijälle syytteet kunnianloukkauksesta: Syyte koskee tammikuussa julkaistua artikkelia, joka käsitteli seksuaalista häirintää eduskunnassa. Jutussa mainittiin nimeltä seitsemän mieskansanedustajaa.

How to be happy Forget what feminists, hippies, and liberals have told you in the last half century. They are all lies based on political ideology and conviction, not on science.

Contrary to what they may have told you, it is very unlikely that money, promotions, the corner office, social status, and political power will make women happy. Similarly, it is very unlikely that quitting their jobs, dropping out of the rat race, and becoming stay-at-home dads to spend all their times with their children will make men happy. Money, promotions, the corner office, social status, and political power are what make men happy as long as they win, of course, but then dropping out is by definition a defeat.

Spending time with their children is what makes women happy. What can evolutionary psychology tell us about what we as a society can do so as not to repeat the Swedish mistake and make our citizens happy? The best thing to do is to kill all the feminists and hippies and liberals. Destroy political correctness completely once and for all. You are seldom wrong if you follow your feelings; you are seldom right if you follow feminism or any other political ideology.

Vedin puoleeni naistenhakkaajia, alkoholisteja ja varattuja miehiä ja Sanna Kiiski Ja jos kävi hyvä tuuri, niin sain perääni nämä kaikki ominaisuudet yhdessä ja samassa miehessä. Nyt kun ei enää ole luonteeltaan ihan mikään eteisen kynnysmatto, on osannut vaatia parempaa. Se on kamala kohtalo, kun vetää magneetin lailla puoleensa jos jonkin sortin renttuja ja ei pääse tekemään omia valintojaan.

Makasiinin juontaa Kerttu Kiviluoto Kaataako naisen menestys parisuhteen? Orgasmikierto pakottaa naisseuraan Kriisi iski ilotyttöihin - osa palvelee velaksi. Valkoinen heteromies Naiset pelkäävät lapsen tulon vaikeuttavan työntekoa Jos olet yksityisen palveluyrityksen tai julkisen sektorin palkkalistoilla niin varaudu kohtaamaan syrjintää. Eniten luottamusmiehet ovat havainneet syrjintää terveydentilan eli sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Sitä on havaittu 13 prosentilla työpaikoista.

Syrjintää joka kolmannella työpaikalla huom. Vertaistuki, kaksipiippuinen juttu Naiset selvästi koulutetumpia kuin miehet: Miesten kohdalla korkeasti koulutettujen osuus pysyi edellisvuoden tasolla 31 prosentissa, naisten sen sijaan kasvoi vajaan prosenttiyksikön verran 42 prosenttiin. Julista työpaikkasi syrjinnästä vapaaksi alueeksi -kampanja haastaa kaikki suomalaiset organisaatiot ja työyhteisöt julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Julistautua voi täyttämällä julistautumislomakkeen internetissä. Mies käynyt maksullisella - miten suhtautua? Protesters blockade finals of 'sexist' Miss University London beauty pageant Men losing jobs in unequal numbers Husbands better second time around. Syrjintä raskauden vuoksi poikii yhä enemmän kanteluja HS-keskustelu IL-keskustelu.

Kaarina Kailo Moni nainen pelkää olla yksin kotona: Naiset katsovat kaapista, onko siellä entinen kostonhimoinen poikaystävä uhkaamassa, naistutkimuksen professori Kaarina Kailo uskoo. Kailon mielestä on selvää, että pelkäävät naiset ovat eläneet väkivaltaisessa parisuhteessa. Jotkut feministit väittävät filmien olevan tietoista naisten pelottelua, jotta naiset eivät asuisi yksin ja turvautuisivat aina mieheen, Kaarina Kailo kertoo.

Karhu, naiset ja suomalainen luontosuhde kestävän kehityksen pohjana - Kaarina Kailo Ydinongelmana on myös luonnonherruusajattelu, miesten omistuskulttuuri, jossa luontoa, naisia, lapsia ja muita "alamaisiksi" asetettuja kohteita kohdellaan oman minän jatkeena kielteisen, suorastaan perverssin symbioosin tai yhteenkuuluvuuden ilmenemismuotona.

Onkin paljastavaa rinnastaa naisiin kohdistuva kotiväkivalta n. Löytyy tapauksia, joissa maanomistajat, jotka pelkäävät alueittensa joutuvan suojelukohteiksi mieluummin tuhoavat ne kuin suovat ulkopuolisten pääsevän nauttimaan niistä. Samoin jotkut miehet surmaavat omat lapsensa ja partnerinsa juuri hetkellä, jolloin pelkäävät menettävänsä ne toiselle - hekin ovat näin tavallaan "omaisuutensa" "aavistustuhoajia.

Useimmissa taruissa naisen veljet lopulta tulevat "pelastamaan" sisarensa karhun luolasta, ja tuovat sisarensa takaisin miesjohtoiseen yhteiskuntaan. Toisaalta hyvin monissa nykyisinkin kerrotuissa tarinoissa nainen tappaa häntä hakemaan tulleet veljet mieluummin kuin lähtee pois karhusulhasensa karvaisesta sylistä, tai sitten tarina loppuu ennen kuin mitään patriarkaalista pelastuspartiota ilmaantuu. Nuori nainen on miestä kokeneempi sängyssä Aikakauslehti Moren kyselyyn vastasi ihmistä.

Siinä selvisi, että vuotiailla naisilla oli ollut keskimäärin yhdeksän petikumppania, kun miehillä oli ollut seitsemän seksikumppania.

Kyselystä selvisi myös, että yksi neljästä vuotiaasta naisesta oli harrastanut seksiä useamman kuin kymmenen miehen kanssa. Miehistä näin monta seksikumppania oli ollut yhdellä viidestä. In the age of promiscuity, women have more sexual partners than men Young women pressurised for sex even when not feeling like it "Thirty-seven percent of young women who took part in the study had experienced pressure from partners to have sex when they didn't want to," said Moira Carmody, assistant professor at the University of Western Sydney.

Aiemman blogipostauksen kommenttiosastolla kysyttiin: Millainen on maskulismin mukainen tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvon tulkinta? Maskulismi on uusi asia minulle ja haluaisin siihen tarkempaa selvennystä. Maskulismi sanaa ei ole Suomessa käytetty juurikaan aikaisemmin, joten sille ei ole olemassa vakiintunutta sisältöä.

Maskulismi on minun käyttämä nimitys suomalaisten miesasiamiesten ja miesaktivistien tasa-arvoideologialle. Kannattaa huomata, että kyseessä on tutkijan tekemä luokitus, ei välttämättä miesasiamiesten itse itsestään käyttämä nimitys. En siten ole kysynyt keneltäkään miesasiamieheltä, miten he haluaisivat itseään ja ideologiaansa kutsuttavan.

Maskulismin sisällön voi selvittää tarkastelemalla miesasiamiesten esittämiä ajatuksia ja rakentamalla sen perusteella kuvauksen. Esimerkiksi tarkastelemalla "Mies vailla tasa-arvoa" kirjan kirjoittajien ajatuksia. Maskulismia voidaan kuvata "käänteiseksi feminismiksi", tasa-arvokolikon kääntöpuoleksi. Maskulismi ei kuitenkaan ole sama asia kuin feminismi, sillä maskulismi on syntynyt erilaisessa historiallisessa tilanteessa.

Feminismi syntyi vastauksena konservatismille, maskulismi vastauksena feminismille. Feministinen tasa-arvoideologia Feministisen tasa-arvoideologian kaksi perusaksioomaa on artikuloitu lukuisissa eri lähteissä; ne voidaan tiivistää seuraavasti: Siten feministi on henkilö, jonka mukaan tuo malli sopii naisten aseman kuvaamiseen paremmin kuin miesten aseman kuvaamiseen.

Mallin hyväksyminen ei tarkoita sitä, että kaikki feministit uskovat, että naisten sorto on miesten syytä. Sorron syiksi voidaan asettaa myös yhteiskunta itsessään ja että myös miehet voivat olla sorrettuja niiden roolien kautta, joita yhteiskunta pakottaa heidät omaksumaan. Feministinen tasa-arvoideologia merkitsee sitoutumista naisten hyvinvoinnin edistämiseen voimakkaammin kuin miesten hyvinvoinnin edistämiseen.

Jos naisten ja miesten etu ovat konfliktissa keskenään kuten tasa-arvokysymyksissä asia yleensä on , on selvää, kumman puolelle feministi asettuu. Vaikka feministejä ja feminismejä on monia erilaisia, käytännössä mikään niistä ei kuitenkaan pyri edistämään tasa-arvoa siinä merkityksessä, että miesten ongelmiin kiinnitettäisiin yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin. Maskulismi Maskulismin ideologista sisältöä voidaan hahmottaa seuraavien teemojen kautta: Maskulistien suhtautuminen feminismiin vaihtelee.

Osa pitää itseään miltei feministeinä, osa on voimakkaan antifeministisiä. Konsensusta siitä, miten miesten asemaa pitäisi parantaa, ei välttämättä ole olemassa. Suomalaisilla miesasiamiehillä on usein mieliteemoja, joita he pyrkivät korostamaan tasa-arvokeskusteluissa. Siinä missä feministit ajattelevat, että naiset ovat epäedullisessa asemassa työelämässä, palkkauksessa ja ylennysten saamisessa, maskulistien mukaan miehet ovat epäedullisessa asemassa monilla muilla elämänalueilla.

Maskulistit saattavat olla joko joitakin feminismin piirteitä vastaan tai joidenkin feministiryhmien esittämiä ajatuksia vastaan ilman, että he tuomitsisivat feminismiä kokonaisuudessaan. Toiset maskulistit saattavat pitää feminismiä kokonaisuudessaan miehille vihamielisenä liikkeenä. Jotkut pitävät sekä maskulismia että feminismiä seksismin vastaisina liikkeinä ja siten saman kolikon kääntöpuolina. Maskulistit eivät välttämättä ole feministikriittisiä muilta osin kuin siten, että maskulistien mukaan miesten ongelmia ei ole huomioitu riittävästi tasa-arvopolitiikassa.

Maskulistit korostavat, että feministit ajavat tasa-arvoa itse valitsemillaan elämänalueilla ja käyttävät itse tekemiään tasa-arvon määritelmiä. Mitä maskulistit yrittävät saada aikaan? Maskulistit yrittävät aluksi saada syntymään "mielipiteen kentän", jossa keskustelu tasa-arvosta tulee mahdolliseksi.

Maskulistit yrittävät tuottaa niin voimakkaita kerettiläisiä diskursseja, että ne pakottavat tasa-arvoeliitin puolustautumaan.

Silloin syntyy keskustelu tasa-arvon sisällöstä. Hallitsevalla ryhmällä feministeillä on vähän voitettavaa, mutta paljon hävittävää vapaista keskusteluista. Feministeillä ei ole halua väitellä tasa-arvosta — samasta syystä kuin millään yhden puolueen järjestelmällä ei ole intressiä väittelyyn.

Feministien intressissä onkin sulkea kaikki keskusteluväylät. TANEn miehiä ja tasa-arvoa käsittelevä Man-sähköpostilista suljettiin ja Naistutkimuksen sähköpostilistalla keskusteleminen kiellettiin keväällä Jos kerettiläinen puhe tasa-arvopolitiikan kentällä käy riittävän voimakkaaksi, feministit joutuvat puolustautumaan.

Feministinen hegemonia on koko ajan uhanalaisessa tilassa, sillä jos se tuodaan julkiselle alueelle, se menettää itsestäänselvyytensä. Jos hegemonian pohja alkaa rapautua, sen uusintamisesta tulee yhä vaikeampaa ja seuraa tasa-arvopolitiikan tarkoituksen kriisi. Silloin tasa-arvopolitiikan legitimiteetti murentuu. Hegemonian perusoletusten feministinen käsitys tasa-arvosta vastaisten ajattelijoiden on hyvin vaikea saada tukea ajatuksilleen. Lähtökohdat ovat vaikeat, sillä toisinajattelijat ovat kummallisia ihmisiä, jotka eivät ole sisäistäneet muille päivänselviä tosiasioita tasa-arvo on naisten aseman parantamista.

Toisinajattelijat kohtaavatkin usein vihaisia tai epäuskoisia reaktioita. Maskulistien tavoitteena on tuottaa niin vaikutusvaltaisia diskursseja tasa-arvosta, että ne pakottavat tasa-arvoeliitin puolustautumaan. Niin kauan kuin miesasiamiesten argumentointi pysyy marginaalisissa nettikeskusteluissa, tasa-arvopolitiikan hegemonia ei ole uhattuna.

Maskulistit yrittävät saada ideologiaansa esiin mediassa ja siten vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Entäs "oikean" ja "todellisen" tasa-arvon kannattajat?

Ovatko he feministejä, maskulisteja vai jotain muuta? Esimerkiksi jos henkilö kannattaa nykyisenlaista tasa-arvopolitiikkaa, hänet voidaan luokitella selkeästi feministiksi. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle suuntaa vuosittain paitsi parituhatpäinen kutsuvierasjoukko myös noin neljänkymmenen hengen ryhmä kadetteja: Kadettien joukossa on nykyään myös naisia. Tällä kertaa juhliin lähtee yksi naiskadetti.

Pöysti toppuuttelee tanssiinkutsua odottavia miehiä. Sen sijaan miehet voivat olla itse aloitteellisia. Mitäs tasa-arvoa tämä on? Linnanjuhlathan ovat oikea epätasa-arvon tyyssija.

Koska minullakin on todennäköisesti lähivuosina linnanbileet edessä kunhan Tarpsuli tutustuu tarkemmin ma-teoriaan , vaadin samanlaista escort-palvelua myös miehille. Jos naiskadetteja ei riitä, niin laittakaa tukiaiset sun muut paikalle. Pelkkä Karpela ei riitä kaikille. Erikoinen lapsipornotuomio Simpsons-hahmojen takia Jukka Hankamäki: Kun suomalaismiehet lopulta ottavat muutaman askeleen taakse ja vetäytyvät pelokkaasti seksuaalisen kanssakäymisen kilpakentiltä, feministit pitävät heidän peräytymistään surkeana puolusteluna, joka ainoastaan paljastaa Suomipoikien pahat aikeet, ahdistelun ja heidän punomansa salajuonet.

Feminismi ja sen mukainen oman seksuaalisuuden kuolettaminen muodostaa heteronaisille ongelmavyyhdin yhden pään. Toisen muodostaa se, että he ovat kuitenkin seksuaalisia — ja seksuaalisuuttaan toteuttaakseen tarvitsevat miehiä. Niinpä tilanteesta kiertyy dilemma. Kovana, kylmänä, laskelmoivana ja esimiesmäisenä nainen puolestaan ei miellyttäisi heteromiehiä tarpeeksi, ja tällä tavoin motiivi seksuaaliseen kanssakäymiseen jäisi yksipuoliseksi.

Tilanteen ratkaisee tällöin afrikkalaisten miesten maahantuonti. Saksan Ikea-myymälöiden johtaja Petra Hesser ampuu kovilla. Hesserin mukaan naiset osaavat ruuvata huonekaluja kasaan paljon paremmin kuin miehet.

Huonekalukaupassa nainen on Hesserin mukaan se, joka päättää, vaikka suuret ostopäätökset tehdäänkin yhdessä. Ihmisoikeusonnelaa ei löydy Suomesta Ihmisoikeusloukkauksia pidetään yleensä ulkomaanuutisina, mutta myös Suomesta kuulee rumia tarinoita.

Suurin ongelma on naisiin kohdistuva väkivalta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, katse kääntyy helposti Suomen rajojen ulkopuolelle. Kotipesästäkin löytyy silti putsattavaa. Sekä Amnesty että Naisasialiitto Unioni nostavat yhdeksi suurimmaksi ihmisoikeusongelmaksi naisiin kohdistuvan väkivallan. Saman totesi myös YK: November was Domestic Violence Awareness month. Truth in advertising suggests it should be Y-Chromosome Apartheid Month. Far from promoting "awareness" of a social problem or remedies for men and women with anger issues, the month is basically a radical feminist war dance around the Original Sin of maleness, cheered on by "progressive" media sympathizers.

Neljättä luokkaa käyvän Alec Grevenin mukaan tyttöihin tekee vaikutuksen fiksu, hiuksensa kammannut, hyvin pukeutuva poika. Naisjärjestö - vahvojen vaikuttajien asialla Vihreiden Heli Järvinen haluaa vaikuttaa asioihin myös aidan toisella puolella. Miksi puolueenne naisjärjestö on olemassa? Päivälehtien päätoimittajista 12 prosenttia on naisia. Naisen euro on edelleen 80 senttiä, ja eläke 75 senttiä.

Nämä ovat mielestäni syitä, joiden vuoksi naisjärjestöjä tarvitaan. Myös muun muassa kaikki ministerimme ja eduskuntaryhmämme puheenjohtaja ovat naisia. Voin hyvällä omallatunnolla sanoa, että nainen on puolueessamme erinomaisen tasa-arvoinen.

Scandinavian Hunk Toni paljastaa kaiken. Kysytään vaikka visuaalisen kulttuurin tutkijalta Annamari Vänskältä. Miksi minä voin surutta hihkua Hunkseille saamatta pervon leimaa? Jos aviomieheni ja isäni hehkuttaisivat käyneensä vähäpukeisten naisten tanssikeikalla, he olisivat vain säälittäviä runkkareita.

Kun mies on naisen katseen alainen, pidetään sitä arvoasetelman kyseenalaistamisena. Naiset olettavat, että miestanssijaa voi tasa-arvon nimissä lääppiä. Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Veronika Honkasalo, eikö ole kivaa kun naisetkin saavat silmänruokaa? En tee eroa siinä, onko esineellistetty alaston mies vai nainen.

Naisten äijäily ei ole feminismiä! Siihen ei hintelä hevaripoika mahdu. The move allows employers to give preferential treatment as long as applicants are equally qualified.

It is designed to boost the proportion of female and ethnic staff, as well as thrusting more of them into senior posts. Kirjasta Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan toim. Miten miehillä ja varsinkaan heteroseksuaalisilla miehillä voisikaan olla vastaavanlainen kriittinen intressi kuin naisilla! Miehillä, eliiteillä ja hallitsevilla luokilla on yleensä yhtä vähän tarvetta pohtia asemaansa teoreettisesti kuin kalalla vedessä - - Ryhmää, joka pitää hallussaan valtaa, ei voi vapauttaa.

Työläismies on yhteiskunnallisesti alistettu, mutta ruumiillista työtä pidetään silti maskuliinisempana kuin konttorityötä. Alistus ei myöskään estä sitä, etteikö työläismies voisi edelleen alistaa poikansa ja vaimonsa. Martti Lahti rinnasti tämän kirjan toimittamiseen liittyvissä keskusteluissa maskuliinisuuden taakan osuvasti "valkoisen miehen taakkaan": Hamner ei halua rinnastaa miesten ja naisten asemaa.

Hän ei hyväksy väitettä, että olisi olemassa alistettuja miehiä, joiden asema olisi samankaltainen kuin naisten.

Naiset ovat alistettuja naisina, ovat he sitten lesboja tai heteroseksuaalisia - -. Ja vaikka monet naiset kokevat nimenomaan heteroseksuaaliset miehet poikkeaviksi, on heidän harjoittamansa seksuaalinen vallankäyttö suojattu yhteiskunnallisen tiedon ja rikossyytteiden ulottumattomiin.

Kohti tasa-arvoista liikuntakulttuuria Kaikkien median urheilutarjontaa seuraavien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten nais- ja miesurheilijoita kohdellaan ja esitellään mediassa. Miten mies- ja naisjoukkuelajit saavat näkyvyyttä?

Tasa-arvolaki tiukkenee, naisten risteilytarjoukset historiaan Male suicide a growing concern in tough times ja The Male Recession? The Gender Jobs Gap Does a short haircut mean women have gone off sex? Perhevapaista vähän ongelmia työpaikoille Julkinen keskustelu on viime vuosina keskittynyt perhevapaista organisaatioille aiheutuviin kustannuksiin ja niiden tasaamiseen nais- ja miesvaltaisten alojen kesken.

Henkilöstöjohto ei kuitenkaan pidä kustannuksia ykkösongelmana - ne sijoittuvat vasta viidennelle sijalle. Suurempia pulmia aiheuttavat avainhenkilöiden poissaolo työpaikalta, sijaisten löytäminen, työtehtävien uudelleenjärjestely ja sijaisten kouluttaminen. Harva kuitenkaan pitää niitä suurina ongelmina. Perhevapaat arvioidaan ongelmallisemmiksi työpaikoilla, joilla ei ole kokemusta pitkistä perhevapaista. Äitien vapaiden kesto yhteydessä työmarkkinatilanteeseen Lähes kaikki kotona parivuotiasta lasta hoitavat äidit perustelivat valintaansa kotihoidon tärkeydellä lapselle.

Kahdelle viidestä äidistä tauko ansiotyöstä oli merkittävä, ja yhtä monella taustatekijänä oli työelämän kiivas tahti. Puolison riittävät tulot antoivat mahdollisuuden lapsen kotihoitoon samoin kahdelle viidestä äidistä, yhteiskunnan tuen mainitsi hieman harvempi. Tämän vuoksi nainen haluaa vanhemman miehen — Nainen tekee kumppania valitessaan suuremman sijoituksen. Hän on yhdeksän kuukautta raskaana ja tarvitsee ruokaa itselleen ja ravintoa tulokkaalle. Vanhempi mies, jonka talous on vakaa ja jolla on hyvä sosiaalinen asema, on tuolloin varma valinta.

Myth about 'dirty old men' supported by science -- Women, more than men, look for solid resources and social status. As a result men also offer this in their ads, through formulations like 'large house' and 'economically independent.

Seuraava lainaukset ovat Leila Simosen upouudesta kirjasta Naiset ja raha , luvusta "Talouden tasa-arvon takapihalla" s.

... marraskuu Isot tissit rinnat thai massage sex videoita Todella sexy Thai poikasen .. sex work oulu kooma turku ravintola pitäjänmäki mms jyväskylä thai tai lorauttamasta P-paikalle, niin sinuun on hiipinyt homoseksuaalisia piirteitä. heinäkuu Mielestäni HS on tässä asiassa väärässä ja Le Pen on oikeassa. . We do not need Russians trying to control Eurasian sphere of influence nor Chinese supremacy in world trade. .. And Russians are animal lovers, like this kind of cute little puppies . Jyväskylä is often referred to as ”Athens of Finland”. Kuppikoon Laskeminen, ekenäs Ilmasta Pornoa Gratis Sex Esbjerg Kuppikoon Fleshlight kokemuksia thai hieronta salo tissi sexy porn porno mallit mansen sex shop porno anopilta tampere sex work sex shop oulu Org escorts in turku pari etsii naista jyväskylä tissi hieronta thaihieronta jyväskylä latina sex sexwork.

Meis meis seksikaupat homo helsinki

Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen

: Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen

Tantra massage homo helsinki seksihieronta Bb meis seuralaispalvelut gay
Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen 710
Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen Ydin tavataan jakaa kahteen osaan: Conflicts between these groups of gods are rather to be interpreted in terms of structural conflicts between different principles of kinship in the social organization of Indo-European society: Teos on tosin jo hieman vanhentunut, sillä Postgresin, eli ammattikielellä "Possun", betaversio 9. Spending time with their children is what makes women happy. Hubertin ja Maussin esittämän mallin yhdenmukaisuus on toimintatavassa, jolla uhraaminen tapahtuu: Truman Capote, Aamiainen Tiffanylla.
Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen Sex work suomi gay free sex pictures
Cute asian sex work jyväskylä homoseksuaaliseen Monstercocks thai hieronta homo sotkamo

BB NAISET ALASTI ETSIVÄT HOMOSEKSUAALISEEN MIEHET

Palapelimäisyys, etäännytetty kerronta ja kertojan toteava ääni toimivat moitteetta, mutta romaanin varsinainen suola on kirjailijan leikkisä suhtautuminen omaan asemaansa romaanissa, mikä virittää mielenkiintoisen jännitteen tapahtumiin ja niistä kertomiseen.

Julkaistu joulukuuta 13, 4 kommenttia: Esipuheen kirjoittanut Martin Odersky. Vanhan viisauden mukaan iterointi on inhimillistä, mutta rekursio on jumalaista. Iterointia käytetään tietokoneohjelmoinnissa, matemaattisessa approksimoinnissa ja suomalaisessa hallitustyöskentelyssä. Se on tehtävien prosessointia ikään kuin silmukassa: Jos Hartwall-areenan yleisö pitäisi järjestää nousevaan aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan, iteratiivinen lähestymistapa aloittaisi lavalta katsottuna vasemmasta yläkatsomosta ja alkaisi yksitellen siirrellä ihmisiä sopivaan järjestykseen.

Rekursiivinen lähestymistapa voisi järjestää ihmiset kussakin katsomossa ensin istuimittain helppo , istuinriveittäin ja sitten katsomoittain lopulta yhdistäen tulokset koko areenan tulokset. Esimerkki on ontuva, mutta rekursio on  yksinkertaisesti maallisen yläpuolella. Mikä sitten tekee rekursiosta jumalaista?

Ensinnäkin sisäkkäisten operaatioiden hahmottaminen on ensinnäkin ihmiselle vaikeaa. Operaatio, joka selvittää, mikä on esimerkiksi yhdeksäs fibonacciluku , nojaa siihen, mitkä ovat kahdeksas ja seitsemäs fibonacciluku, mikä nojaa kuudenten ja viidenteen fibonaccilukuun jne.

Tällainen päässälasku on vaikeaa vähänkään suurempien lukujen kohdalla. Rekursiiviset lukujonot eivät ole tietenkään arkipäivää, mutta rekursio on hyödyllinen sisäkkäisten,  keskenään samanlaisten tietorakenteiden käsittelyssä. Tietojenkäsittelijä puhuu puista, verkoista ja linkitetyistä listoista, eli erilaisista tavoista järjestää tietoa nopeasti ja tehokkaasti käsiteltäväksi.

Toiseksi rekursio tuottaa elegantteja ratkaisuita. Hyvin vähäeleisesti tai ytimekkäästi se ratkaisee mahdollisesti hyvin monimutkaisia ongelmia. Tämä vähäeleisyys tai ytimekkyys on läheistä sukua matematiikan estetiikalle. Rekursiota esiintyy myös luonnossa, suunnittelussa ja muotoilussa: Fibonaccilukujonon peräkkäisten lukujen suhde lähestyy kultaista leikkausta. Fraktaalit ovat rekursiivisia, itsesimilaarisia joukkoja, joita luodaan keinotekoisesti, mutta esimerkiksi kukka- ja parsakaali ovat rekursiivisia fraktaaleja rakenteita.

Vuosien varrella olen käyttänyt rekursiota säästeliäästi soveltaen sitä hyvin rajattuihin ongelmiin, koska rekursiolla on hintansa. Pitkät ketjut sisäkkäisiä funktiokutsuja edellyttävät raskasta  kirjanpitoa. Kun aloitin opintoni luvun puolivälissä, rekursiota pidettiin tapana rampauttaa tietokoneen suorituskyky. Verkkojen ja puiden läpikäyntiin "tosielämässä" suositeltiin iteraatiota. Tämä rekursioon liittyvä raskaus on kuitenkin ns.

On olemassa näille rinnakkainen, funktionaalinen ohjelmointiparadigma. Paul Chiusanon ja Rúnar Bjarnasonin teos Functional Programming in Scala on tuore johdanto funktionaaliseen ohjelmointiin. Se pysyy paradigmana lähempänä matemaattista lambdakalkyylin mallia, jossa iteroinnin sijaan ikään kuin sievennetään operaatiota, kuin imperatiivinen paradigma.

Keskeinen ero on tilamuuttujien käytössä: Näin Hartwall-areenan katsojalukumäärää ei koottaisi minkään juoksevan laskurin vaan pitkän, rekursiivisen funktion evaluoinnin kautta hieman fibonaccilukuesimerkin tapaan.

Tilamuuttujien hylkäämisellä saadaan aikaan viitteellinen läpinäkyvyys referential transparency. Tällöin funktion eli suoritettavan operaation palautusarvo sisältää kaiken sen, mitä funktio tekee, eikä funktiolla ole sivuvaikutuksia. An expression e is referentially transparent if, for all programs p , all occurrences of e in p can be replaced by the result of evaluating e without affecting the meaning of p. A function f is pure if the expression f x is referentially transparent for all referentially transparent x.

Tilamuuttujia voi käyttää funktion sisällä joissain syheröisissä algoritmeissa se voi olla miltei pakko , mutta ne eivät koskaan näy ulos. Näin muodoin funktionaalinen ohjelmointi on ohjelmointia ilman sivuvaikutuksia.

Inside every function with side effects is a pure function waiting to get out. Funktionaaliset kielet suosivat myös rekursiota. Esimerkiksi Scalan—siis ohjelmointikielen—kääntäjä osaa kirjoittaa ns. Chiusano ja Bjarnason esittelevät esimerkkien kautta sivuvaikutusten eliminointia, mutta kaikki esimerkit poikkeuskäsittelystä rinnakkaisohjelmointiin, kirjastorajapinnoista jäsentämiseen pyörivät monadien ympärillä.

Niitä käytetään ketjuttamaan operaatiota ja kommunikoimaan sitä, mitä operaatiot tekevät. Tuloksena on vaikuttavan kaunista jälkeä—osin tietysti rekursion takia. Scalassa on lisäksi paljon kaikenlaista, mitä kirjoittajat eivät käsittele. Ohjelmointikielet muistuttavat toisiaan kapealta sanastoltaan ja syntaksiltaan, mutta niiden taustalla oleva filosofiat, joiden ohjaamana ongelmia puretaan ohjelmakoodiksi, voivat olla hyvin erilaisia. Functional Programming in Scala havainnollistaa erinomaisesti Scalan ja laajemmin funktionaalisen ohjelmoinnin taustalla olevan idean.

Kirja ei ole kuitenkaan helppo, enkä pysty soveltamaan monadeja ja niiden tarjoamaa tyylikästä ilmaisuvoimaa rutiininomaisesti het' kirjan luettuani. Julkaistu joulukuuta 12, Ei kommentteja: Its Nature and Function.

Henri Hubert ja Marcel Mauss, Sacrifice: Ranskankielisestä alkuteoksesta Essai sur la nature et la fonction du sacrifice   englanniksi kääntänyt W. Kun luvulla tutkijat alkoivat kiinnostua myyteistä ja rituaaleista, he kiinnittivät huomiota myös uhraamiseen. Tylor , William Robertson Smith ja James Frazer tulkitsivat uhraamisen lahjaksi tai sovitukseksi jumalalle tai toteemille. Henri Hubert ja Marcel Mauss tutkielmassaan Sacrifice: Its Nature and Function tunnistavat aiempien määritelmien heikkoudet: Sivallettuaan aikaisempaa englantilaista tutkimusta kohteliaasti pariin otteeseen kirjoittajat esittävät, kuten tapana on, oman näkemyksensä.

He osoittavat selvästi, ettei uhraaminen palaudu totemismiin. Sacrifice is a religious act which, via the consecration of a victim, modifies the condition of the moral person who performs it or of certain objects in which that person is interested. Uhraamisen tarkoitus on uhraajan tilan muuttaminen maallisesta pyhäksi tai toisinpäin riippuen alkutilasta: Neutraali alkutila johtaa vihkimisen tai siunaamisen kautta pyhitykseen. Toisaalta epäpuhdas syntisyys on omanlaistaan pyhyyttä tai vastaavasti pyhä alkutila pyritään siirtämään uhriin ja siten puhdistumaan, koska pyhässä tai epäpuhtaassa tilassa ihminen ei voi osallistua normaaliin elämään.

Hubertin ja Maussin esittämän mallin yhdenmukaisuus on toimintatavassa, jolla uhraaminen tapahtuu: Aluksi uhraaja eristetään maallisesta touhusta ja uhri sekä uhrimenojen paikka puhdistetaan. Uhrauksen tulee edetä alusta loppuun keskeytyksettä. Menojen jälkeen uhraajan ja mahdollisten muiden osallistujien pitää puhdistautua pyhän kosketuksesta ja mahdollisesta verestä , jotta paluu takaisin maalliseen ympäristöön on mahdollinen.

Uhraamiselle tulee näin kaksi määritelmää: Uhri toimii välittäjänä maallisen ja jumalaisen välillä, koska ihminen ja jumala eivät voi olla suorassa kosketuksessa; ihminen kuolisi. Usein uhraaminen on vapaaehtoista ja tilanteen mukaista, mutta se voi olla myös säännöllistä tai jumalten velvoittamaa. Uhraaminen voi myös johtaa uhrin uudelleen syntymään, kuten maanviljelyyn ja hedelmällisyyteen liittyvissä myyteissäkin esitetään.

Kirjan esimerkit on poimittu hindulaisista ja juutalaisista teksteistä eli veda-kirjoista ja Raamatusta , jotka ovat lähteinä monin verroin parempia kuin tulkinnanvaraiset antiikin tekstikatkelmat. Hubertin ja Maussin teos on tietenkin jo vanhentunut, mutta sillä on klassikon asema. Teos oli aikoinaan osa Émile Durkheimin käynnistämää ohjelmaa, jonka oli tarkoitus valjastaa sosiologiasta vakavasti otettava tiede, joka selittää yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Kirja alkaakin durkheimilaisten vaatimusten mukaisesti käsitteiden määrittelyllä, jota en ole tavoitellut omassa kielenkäytössäni. Julkaistu joulukuuta 10, Ei kommentteja: Dashiell Hammett, Red Harvest Picador, London, UK, Dashiell Hammettin ensimmäinen romaani Red Harvest ilmestyi alunperin neljänä toisiinsa kytkeytyneenä novellina. Ensimmäisessä Donald Willsson myöhästyy tapaamisestaan yksityisetsivän kanssa hyvästä syystä: Hänen vaimonsa toimet samana iltana vaikuttavat epäilyttäviltä, mutta kertojana toimiva yksityisetsivä, Hammettin aiemmista novelleista tuttu Continental Op Continental-yksityisetsivätoimiston "operaattori" eli etsivä , on nopeasti tilanteen tasalla, eikä pysähdy jahtaamaan hedelmättömiä johtolankoja.

The town wasn't pretty. Most of its builders had gone in for gaudiness. Maybe they had been successful at first. Since then the smelters whose brick stacks stuck up tall against a gloomy mountain to the south had yellow-smoked everything into uniform dinginess.

The result was an ugly city of forty thousand people, set in an ugly notch between two ugly mountains that had been been all dirtied up by mining. Donald Willssonin isä Elihu Willsson käytännössä omistaa Personvillen—tai omisti siihen asti, kunnes hän kutsui roistoja kaupungin ulkopuolelta murtamaan kaivoslakot. Lakot murtuvat, mutta roistot ottavat vallan kaupungissa. Korruptio peittää kaivoskaupunkia kuin kellanharmaa, rikin värjäämä savu.

Continental Op ottaa tehtäväkseen kaupungin siivoamisen hyvää korvausta vastaan , ja potkien tapahtumat liikkeelle levittäen vääriä huhuja, vaihtaen puolta, valehdellen ja sysien pikkugangstereita toistensa kimppuun. Tuloksena on verinen elonkorjuu, jossa ruumiita tulee sen verran, että yksityisetsivä itsekin alkaa epäillä toimintaansa.

Men scrambled into the other cars. Arm-loads of rifles and riot-guns were distributed, and packages of ammunition. Hammettin esikoisteoksessa on kovaksi keitetyt teemat kohdallaan. Päähenkilö on moraalisesti epäilyttävä: Hän on aina askeleen muita edellä. Ennen kaikkea Continental Op on kyyninen: Hän ei usko kenenkään kauniita puheita tai vetoomuksia—paitsi harhauttaakseen. Hän on täysin erilainen kuin muut aikalaisetsivät.

Hammettin kerronta on taloudellista. Kertoja ei psykologisoi eikä maalaile tarpeettomasti huonekaluja tai säätilaa. Dialogi on sujuvaa, luontevaa ja uskottavaa, vaikkakin ilman sanakirjaa jotkin slangi-ilmaukset jäävät arvailujen varaan. Kaikkinensa Red Harvest on erinomainen dekkari, jos sattuu pitämään, kuten minä, noir-teemoista. En ole nähnyt Red Harvest -romaanista tehtyä elokuvaa. Jotkut tutkijat ja kriitikot katsovat Akira Kurosawa n samuraielokuvan Yojimbo perustuvan tähän Hammettin romaaniin, vaikka Kurosawa itse väittää inspiraatiokseen Hammettin romaania Lasiavain Sergio Leonen spagetti-western Kourallinen dollareita on puolestaan tulkinta Kurosawan Yojimbosta.

Julkaistu joulukuuta 06, 4 kommenttia: Dashiell Hammett , kaunokirjallisuus , rikos. Alan Hollinghurst, Vieraan lapsi. Edwardiaaninen aikakausi kukoistaa viimeistä kertaa kesällä George Sawlen perhe ihastuu yläluokkaiseen Cecil Valanceen, Georgen ystävään, kun tämä tulee vierailulle Two Acresiin, taloon ja sen mahtavaan puutarhaan.

Hurmaava ja monin tavoin lahjakas Cecil on saavuttanut orastavaa kuuluisuutta runoilijana. Ennen lähtöään hän kirjoittaa kuuluisimman runonsa Georgen nuoren siskon Daphnen vieraskirjaan. Hänen kaatumisensa ensimmäisessä maailmansodassa nostaa sen kokonaisen ikäluokan ilmaukseksi, joka päätyy myös itsensä Churchillin huulille.

Cecil kuitenkin niin sanotusti voitelee leipänsä molemmin puolin, joten ei ole sittenkään aivan selvää, kenelle kuuluisa runo osoitettu, Daphnelle vai Georgelle. Alan Hollinghurst in romaani Vieraan lapsi koostuu perinteisistä englantilaisista aineksista: Uudempia juonteita tuovat postkolonialismi ja ennen kaikkea seksuaalisuus, joten se, mikä alkaa herkkänä epookkiromaanina, muotoutuukin joksikin muuksi.

Hollinghurst tunnustelee yhteiskunnan suhtautumista romaaninsa kuuluisan, joskin runoilijana keskinkertaisen Cecil Valancen homoseksuaalisuuteen liki sadan vuoden ajalta.

Samana aikana paitsi rikoslaki myös englantilaisuus muuttuu. Siltikin koko juttu saattoi Cecilin huonoon valoon tai ehkä pikemminkin puolivaloon Cecilin vierailu oli ollut haaste heille kaikille - johtuen Cecilin asemasta, särmikkäästä äänestä, terävästä älystä ja varakkuudesta. Kääntäessään kylkeä epätoivoissaan, ettei saisi unta enää ikinä, hän mietti mitä George mahtaisi sanoa, jos kuulisi joskus ystävänsä pöyristyttävän moraalittomista edesottamuksista.

Niin hän alkoi käydä mielessään sitä kaikkea taas läpi tapahtumajärjestyksessä, herkutellen täysin rinnoin järkytyksellään. Romaanin viisi osaa ja aikakautta kuvaavat vanhenemista ja unohtamista.

Rakennukset heijastelevat yhteiskuntaa ja englantilaisuutta samaan tapaan kuin E. Forsterin romaanissa Talo jalavan varjossa Valancen suvun Corley Court muuttuu sisäoppilaitokseksi, kun keskiluokkainen Two Acres lahoaa ja peittyy aikaan kuin Alfred Lord Tennysonin maisema runossa , josta kirjan nimi on poimittu. Hollinghurstin kuvaama pitkä ajanjakso tuottaa korjauksia vanhoihin rakennuksiin, mikä heijastelee ihmisten ja aikakausien muuttuvaa suhtautumista menneisyyteen ja muistamiseen.

Ensin puretaan tai peitetään vanhat tapetit ja koristeet, sitten niitä aletaan kaivaa esiin. Rakeisten kuvien tai epävarmojen muistojen pohjalta ei tavoiteta alkuperäistä. Sen sijaan syntyy jotain, jota aletaan pitää alkuperäisenä. Muistotkin muodostuvat aikaa myöten muistoiksi muistoista. Rakennuksista kuitenkin löytyy unohdettuja, alkuperäisessä loistossa hohtavia huoneita tai kätkettyjä, salaisia kirjeitä, jotka voisivat paljastaa totuuden, mutta lopultakin kaikkeen liittyy tulkintaa ja tarkastelijan tuomaa näkemystä.

Ehkä ajatus on älytön, mutta lukiessani mietin, olisiko Vieraan lapsi kirja jotain, mitä Forster olisi kirjoittanut, jos olisi voinut ehkä pitäisi lukea Forsterin kuoleman jälkeen julkaistu Maurice Hollinghurstin kertoja on samaan tapaan älykäs, tarkkanäköinen ja kaikkitietävä paljastaen tilanteissa osapuolten sisäiset tuntemukset kuin Forsterin kaikkitietävä ääni, joskin Hollinghurst käyttää ironista huumoria säästeliäämmin.

Vaikka havainto ja havainnon havainto kimpoilevat edestakaisin kuin joissain klassikoissa, tulos ei silti maistu samalta. Ehkä kirja on tarpeettoman hidas—tai ehkä juuri hitaus synnyttää lukijassa niitä kertomuksen ylittäviä oivalluksia, joiden kautta Vieraan lapsi tuntuu erinomaiselta romaanilta. Julkaistu joulukuuta 05, Ei kommentteja: Oosten, The war of the gods: The social code in Indo-European mythology. Kun yhdysvaltalaisantropologi Laura Bohannan kertoi Hamletin tarinan afrikkalaisen heimon miehille, nämä ihmettelivät tanskalaisprinssin käytöstä.

Claudius toimi aivan oikein huolehtiessaan leskeksi jääneestä veljensä vaimosta, eikä Hamletilla ollut mitään syytä nousta setäänsä vastaan.

He epäilivät, että Bohannan oli ymmärtänyt tarinan väärin, ja tekivät korjausehdotuksia, joiden kautta tarinasta tulisi uskottava. Afrikkalaiset ovat tavallaan oikeassa: Näin tehtiin etenkin, jos morsiamesta on maksettu ikään kuin käänteinen myötäjäinen eli morsiusmaksu bride price , eli oli tehty investointi.

Näytelmänä Hamlet tietysti keskittyy enimmäkseen muihin teemoihin, mutta indoeurooppalaisessa perinteessä se on jatkoa tarinoille suvun sisäisistä kiistoista, jotka heijastelevat poliittisia ja sosiaalisia suuntauksia ja jännitteitä. Kirjassaan The war of the gods Jarich G. Oosten tarkastelee indoeurooppalaisten myyttien sisältämiä sotia, jotka olivat sukulaiskiistoja, koska jumalten väliset suhteet olivat nimenomaan sukulaisuussuhteita. Mytologiat rakentuivat isähahmon johtaman perheen ympärille, vaikka kansat itse koostuivat klaaneista ja heimoista ja muodostivat kuningaskuntia.

Jumalia saattoi toki olla paria eri sorttia esim. Conflicts between these groups of gods are rather to be interpreted in terms of structural conflicts between different principles of kinship in the social organization of Indo-European society: Oosten kokoaa esimerkkejä skandinaavisista, kreikkalaisista, roomalaisista, persialaisista, intialaisista ja kelttiläisistä myyteistä. Kun juonien, murhien ja varkauksien kautta tarjolla on kuolemattomuuden takaava juoma tai pata, isänpuoleiset sukulaiset eivät pysty jakamaan tätä onnea tai viisautta tai kuninkuutta eli valtaa , ja syntyy riitaa.

Erityisesti veljekset ovat alttiita verisille kiistoille. Kuolemattomuuden lähde katkaisee elämän ja kuoleman kierron ja samalla tarpeen avioliitolle. Poikkeuksena sukulaisten välisiin kiistoihin persialainen mytologia sisältää hyvän ja pahan välisen taistelun, mutta Oosten huomauttaa, että tämä kosminen dualismi kääntyy ikään kuin päälaelleen tarinoissa.

Jumalat kukistavat hirviöt petosten ja juonittelujen avulla. Ylipäätään myytit jättävät tuomitsematta jumalten isänmurhat, insestitapaukset ja muut rikokset. Tästä Oosten päättelee, että myyteissä vastakkain eivät ole hyvä ja paha vaan nimenomaan erilaiset sukulaisuussuhteet, jotka ovat moraalisesti neutraaleja. Vuosisadat ovat muuttaneet myyttien kerrontaa ja tulkintaa, ja nuoremmat jumalat kumoavat tai karkottavat vanhat. Mesopotamialaisten Tiamat oli alunperin luultavasti maailmaa luonut meren jumalatar, mutta muuttui lohikäärmeeksi, kun uudet kansat toivat muassaan uudet jumalat.

Oostenin kirja on siistiä akateemista kieltä. Kirja ei ole dekkari, vaan se kertoo perusajatuksensa aika alkupuolella ja työstää sitä vajaat kaksisataa sivua. Kirjassa on muutamia kirjoitusvirheitä, joista yksi on tavallaan mielenkiintoinen: Englannin sanan dwarf kääpiö monikko on dwarfs , mutta Oosten käyttää kuitenkin kerran monikkoa dwarves. Tolkien teki tämän kirjoitusmuodon tunnetuksi, mutta se viittaa fantasiamaailman kääpiöihin.

Germaanien mytologia, astronomia white dwarfs ja Disney Snow White and the Seven Dwarfs noudattavat perinteistä kirjoitusasua. Kauas kulkevat Tolkienin vaikutukset, tai sitten Oosten kompastui englannin epäsäännöllisyyteen.

Julkaistu joulukuuta 02, Ei kommentteja: Dashiell Hammett vuotta. Suomen dekkariseura, Tampere, Yhdysvaltalaisen Dashiell Hammettin romaanikirjailijan ura oli lyhyt. Hänen viisi romaaniaan, jotka nostivat hänet kuuluisuuteen, elokuvastudioiden palkkalistoille ja seurapiiriloistoon, syntyivät vain viiden vuoden aikana keskellä syvintä lamakautta Kirjailijaura pulp-tarinoineen ja elokuvakäsikirjoituksineen kokonaisuudessakaan ei kestänyt enempää kuin kaksitoista vuotta.

Niukkuudessa kasvanut Hammett ei juuri säästellyt pahan päivän varalle, ja kun hän joutui kommunismia ja epäamerikkalaisuutta kitkeneen Joseph McCarthyn komitean hampaisiin vuonna , katosivat saavutetut edut nopeasti. Suomen dekkariseura julkaisi vuonna Hammettin satavuotispäivän johdosta kirjoituskokoelman, joka taustoittaa kirjailijan elämänvaiheita, lukee auki hänen romaanejaan ja tarkastelee hänen tarinoidensa pohjalta tehtyjä lukuisia elokuvia. Englantilaisen kriitikon Julian Symonsin tiiviin elämäkerran levittämä lievä suitsukkeiden tuoksu kirjan alussa voi antaa kokoelmasta väärän vaikutelman.

Kokoelma ei ole pelkästään kauan sitten kuolleen kirjailijan ylistystä vaan varsin mielenkiintoinen katsaus hänen tuotantoonsa. Sävy totta puhuen korjaantuu heti Symonsin kirjoitusta seuraavassa Kyösti Salovaaran Hammettin ja Raymond Chandlerin välisessä vertailussa.

Toisin kuin Symons, Salovaara asettuu Chandler-leiriin. Salovaaralle "Hammett ei sano mistään mitään, häntä voi kehua retostaa ja pitää arvossa ylitse muiden". Molemmat kirjailijat elivät osana amerikkalaisen kirjallisuuden vallankumousta, jossa puhuttu kieli nousi osaksi uutta, modernia tyyliä, mutta Hammettin niukassa tyylissä ei ole syvyyttä. Toisaalta Jopi Nyman paljastaa romaanista Veristä satoa Red Harvest , niukan kerronnan takaa sen kytköksiä arvoihin ja ideologioihin.

Romaani on täynnä tuolloin uuden modernin yhteiskunnan kritiikkiä: Kirjailija siis pidättelee suussaan eikä laske lukijan päälle sitä moraalikuolaa , josta Tommi Melender on blogissaan syyttänyt mm. Samaan tapaan ikään kuin Salovaaralle vastaten Risto Raitio tunnistaa Hammettin mestarillisuuden tämän niukoissa, verhotuissa viesteissä. Hänelle Lasiavain The Glass Key , edustaa "tiivistämisen huippua"; se on barthesilaisittain lukijan "täydennettävä" romaani.

Se on riisutuista riisutuin rikosaiheinen kertomus, jossa juonen etenemistä lukuunottamatta lukija joutuu itse täydentämään moniaiset aukot, niin kerronnassa kuin henkilöitten välisissä suhteissakin, motivaatioissa, melkein kaikessa.

Raitio löytää lukuisia herkullisia jännitteitä siitä, mitä Hammett jättää sanomatta tai mihin hän viittaa vain ohimennen. Lukija ei pääse lopultakaan selvyyteen yksityisetsivän motiiveista. Hammett oli itse toiminut vuosia yksityisetsivänä Pinkertonin etsivätoimistossa, minkä on katsottu olleen yksi syy dekkareiden kovaksi keitettyihin teemoihin.

Toisin kuin Chandlerin Marlowe, Hammettin päähenkilöt eivät olleet romantikkoja eivätkä tehneet työtään pelkästä auttamisen ilosta, vaan käänsivät selkänsä maailman sherlockholmeseille ja muille arvoitusten ratkaisijoille. Kokoelma päättyy pitkäaikaisen kumppanin Lillian Hellmannin muistelmiin Hammettin viimeisistä vuosista. Ensimmäisessä maailmansodassa saatu tuberkuloosi ja vuosia kestänyt raskas alkoholin käyttö verottivat Hammettia henkisesti ja fyysisesti.

Varjomiehen jäljillä on erinomaisen mielenkiintoinen johdanto Dashiell Hammettin romaaneihin ja elokuviin. Suomalaiset kriitikot, tutkijat ja kirjailijat eivät laula ylistystään suoraan vaan kaivavat esiin Hammettin ansiot, missä niitä on.

Julkaistu marraskuuta 29, 2 kommenttia: Dashiell Hammett , Keijo Kettunen , kirjallisuus , rikos. Ranskankielisestä alkuteoksesta Les religions des préhistoriques et des primitifs englanniksi kääntänyt C. Bergounioux in ja Joseph Goetz in Primitive and Prehistoric Religions esittelee nimensä mukaisesti esihistoriallisia ja primitiivisiä uskonnon muotoja.

Kirja on jaettu kahteen osaan, joista edellisessä Bergounioux käy läpi kivikautisia kalmistolöytöjä, luolamaalauksia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä senaikaisten ihmisten tai ihmisten sukulaisten uskonnoista. Jälkimmäisessä osassa Goetz luotaa tekstien, myyttien ja antropologien tekemien havaintojen pohjalta primitiivisten kansojen mytologioita ja uskontoja.

Mesoliittinen kausi eli keskimmäinen kivikausi alkoi suunnilleen jääkauden väistyessä. Ihminen oli metsästäjä-keräilijä, jolla oli käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä ja sielun kuolemattomuudesta. Kalmistoista on löydetty sidottuja ja rampautettuja luurankoja; tulkinnan mukaan tarkoitus on ollut estää näitä palaamasta elävien keskuuteen. Kuolleita on tietysti myös lepytelty uhrilahjoin.

Lepyttely ei ole kuitenkaan rajautunut pelkästään ihmisiin, sillä myös eläimiä on haudattu huolellisesti. Tappaminen on usein henkisesti raskasta, ja metsästäjät sovinnon hengessä ovat sitten pitäneet mm. Patsaat, kaiverrokset ja pääkallokokoelmat antavat viitteitä kulteista, mutta niiden sisällöstä Bergouniouxilla ei ole paljoakaan sanottavaa.

Auringonpalvonta, joka nousi kukoistukseen pronssikaudella, sai alkunsa kuitenkin jo neoliittisella kaudella eli uudemmalla kivikaudella. Samaan aikaan ihmiset pystyttivät megaliitteja eli suuria kiviä tai kivirakennelmia, kuten Stonehenge. Tigriksen ja Portugalin väliin jäävältä alueelta löydettyjä muodokkaita naispatsaita on pidetty Äitijumalattarena, josta sitten kehittyi myöhemmin Magna Mater eli Kybele eli Gaia.

Primitiivisistä uskonnoista kirjalla on huomattavasti enemmän sanottavaa. Goetz ensin pahoittelee sanan "primitiivinen" käyttöä: Goetz jakaa tarkasteltavat kansat neljään: Primitiivinen teismi uskoo yliluonnolliseen persoonaan, usein taivaan isään engl. Tämä jumala on lähellä, ja uskonnolla on keskeinen osa ihmisten, esim. Erikoistuneempien kulttuurien yksinkertaisen deismin jumala on etäisempi ja luomansa maailman ulkopuolella.

Taivaan isä vetäytyy taka-alalle, kuten kreikkalaisten Ouranos, jääden nuorempien jumalten varjoon, mutta palaa esiin, kun jotakin tärkeää on vaaka-laudalla ja kaikki muu pettää. Jumalten kehitys on rinnakkainen yhteiskunnalliselle kehitykselle. Goetzin mukaan paras maaperä animismille on viljelijöiden parissa.

Metsästäjä-keräilijä tuntee ympäristönsä ja tietää asioiden hyvät ja huonot käyttötavat, mutta paikoilleen asettunut viljelijä jakaa maailman tuttuun kylä ja pellot sekä vieraaseen ja pelottavaan metsät ja vuoret.

Vieraasta ja sen alueen hengistä kasvaa viljelijälle uhka, jota täytyy lepyttää uhrein. Goetz muistuttaa, että maanviljelyn keksiminen oli naisten ansiota tai syytä; monet myytit, eivät vähiten Raamatun paratiisin tapahtumat, säilyttävät muiston tästä.

Viljelijöiden parissa maan ja naisten hedelmällisyyden assosiointi johtaa jumalatarkultteihin ja -uskontoihin. Nämä ovat kaukana pullantuoksuisista, lämpimistä äitihahmoista; ne ovat arvaamattomia, elämästä ja kuolemasta päättäviä jumalattaria Miten kävi Catulluksen runon Attisin?

Maanviljely, kuten metsästyskin, on väkivaltaa. Sitä ovat Karen Armstrongin kin mainitsemat veriset pellot Fields of Blood. Edistyksellisyys on vanhan kumoamista. Polyteismi, synkretia ja uudet jumalat peittivät alleen vanhat uskonnot.

Vanhat myytit, joita sittemmin päädyttiin kritisoimaan, eivät puhuneet jumalista vaan elämästä ja maailmasta ja ihmisen paikasta siinä. Polyteismin myötä jumalista tuli kuitenkin persoonia. Samalla jumalilta riisuttiin esimerkillisyys ja moraalisuus. Niinpä kreikkalaisen pantheonin jumalat alkoivat koohottaa omia etujensa ja oikkujensa perässä paljon sivuilleen katsomatta.

The result like most syncretisms is disastrous; the Greeks in judging their gods were ignorant of the historical vicissitudes of which they were the result. They condemned their ancestors without understanding them. Goetzin mukaan tuskin yksikään nykyisistä uskonnoista on "puhdas" synkretiasta, uskontojen sekoittumisesta. Polyteismi on hänen mielestään kömpelöin synkretian muoto. Primitive and Prehistoric Religions on tietysti mielenkiintoinen, vaikka kirjoittajat eivät vältäkään omien uskonnollisten käsitysten esille tuomista; kun puhutaan jumalista, kirjoittajat haluavat mainita myös Jumalan.

Kirjan edellinen osa on tosin sisällöltään enemmän hautalöytöjen luettelointia kuin johtopäätöksiä, mutta jälkimmäinen osa on pidempi ja painavampi. Julkaistu marraskuuta 22, Ei kommentteja: Bergounioux , Joseph Goetz , mytologia , uskonnot. Outi-Illuusia Lilja, Värillisiä ihmisiä. Arvostelukappale Outi-Illuusia Liljan runokokoelma Värillisiä ihmisiä on oikeastaan kokoelma kuvia.

Arkiset tilanteet tai ohimenevät hetket välittyvät erilaisista näkökulmista. Ympäristö personifioituu ja saa intention. Runo saattaa tarttua auto-onnettomuuteen, putkiremonttiin, vuodenaikojen vaihtumiseen, julkisen liikenteeseen tai öiseen rantaan. Aallot saapuvat paikalle yksitellen puut jonottavat, kävelytie on totinen vesiraja jättää yöhön uudet jäljet Runon puhuja on usein ulkopuolinen tarkkailija.

Auto-onnettomuus välittyy sivustakatsojan silmin, putkiremontti asiakkaan. Milloin äänessä on runon minä, kokemukset tulevat tilanteen sisältä mutta edelleen ulkoisten tapahtumien kuvailuina. Runoissa on kokemuksellisuutta, mutta runot eivät tunnu antavan kokemukselle merkitystä.

Toki rakkaus tai ihastuminen on myös kysymyksiä eli epävarmuutta, mutta se on ennen kaikkea värejä. Minulla ei ole lempiväriä pakon edessä sanon harmaa , enkä osaa yleensä asettaa yksittäisille väreille suurta painoa, koska ne muuttuvat ympäröivien värien mukaan.

Kokoelman runoissa värit henkivät selvästi valkoisen ja mustan, vihreän ja sinisen symboliikkaa, mutta en päässyt niiden kanssa ilmiselvän tuolle puolen. Esimerkiksi violetti tuntuu tarjoavan kontrastin muille adjektiiveille; se ikään kuin nostaa kohteensa esiin kuin puhdas pigmentti murretusta taustasta. Oikeastaan Liljan sanojen käyttö muistuttaa palettiveitsen jälkeä: Niiden rosoiset sävyt ja rekisterit vaihtuvat nopeasti. Tulkinta on aina vaikeaa, mutta nyt tulkintaa vaikeuttaa sanojen käytön epätarkkuus: Runoissa värillisiä eivät kuitenkaan ole pelkästään ihmiset vaan melkein kaikki muukin.

Pinnoissa on tekstuureja, kuvioita, raitoja ja ruutuja. Julkaistu marraskuuta 19, Ei kommentteja: The Story of a Murderer. Saksankielisestä alkuteoksesta Das Parfum englanniksi kääntänyt John E. Penguin Books, London, UK, On erikoista, että henkilökohtaisista mieltymyksistä puhutaan makuasioina. Muiden nisäkkäiden tavoin ihminen tunnistaa—henkilöstä riippuen—korkeintaan viisi makua, mikä vaikuttaa  hieman karkealta paletilta erilaisten mieltymysten, äänekkäiden riitojen tai suorastaan identiteetin perustaksi.

Koska valtaosa makujen vivahteista on itse asiassa hajuja, pitäisi johdonmukaisuuden nimissä puhua mieltymyksistä hajuasioina. Napoleoninkin tiedetään kirjoittaneen sotaretkeltään rakastetulleen Josephinelle: Vuonna Pariisissa syntyy poika, Jean-Baptiste Grenouille, joka jää ensin heitteille ja sitten orvoksi. Luostarin hänelle palkkaamat imettäjät vieroksuvat häntä, koska hänessä ei ole hajua. Hän ei tuoksu miltään. Toisaalta Grenouillella "Sammakko" on poikkeuksellinen, kerrassaan satumainen hajuaisti.

Hän tunnistaa ihmiset ennen kuin he ovat edes astuneet pihaan ja tietää rahakätköt lattioiden alta, mikä ei herätä luottamusta kasvattiäidissä. Hänen ja muiden väliin kasvaa juopa. Odors have a power of persuasion stronger than that of words, appearances, emotions, or will. The persuasive power of an odor cannot be fended off, it enters into us like breath into our lungs, it fills us up, imbues us totally.

There is no remedy for it. Varttuessaan Grenouille kehittää hajuaistinsa huippuunsa: Päästessään parfyymikon oppiin hän alkaa tuottaa uusia, mitä mielikuvituksellisimpia tuoksuja yhdistelemällä perusosasia. Uusien tuoksujen äärellä ihmiset ovat voimattomia.

Süskindin käsissä tästä harmittomasta kampurajalasta kuoriutuu omanlaisensa Dionysos, joka muovaa aatelisten, porvareiden ja väkijoukkojen mielialoja. Ammattilaiset ottavat hänen taitonsa vastaan avosylin, mutta päihtyneen hurmion jumalallinen kosketus on aina kaksiteräinen. Niin, ja sitten on se murha. Süskind taituroi esiteollisen Ranskan hajujen ja tuoksujen näkymättömän maailman sanoiksi ja tarinaksi.

Yksityiskohdista kumpuaa runsaita uusia yksityiskohtia, mielleyhtymiä ja kielikuvia. Romaani asettaa itse omat uskottavuutensa rajat, ja jos ihmisillä ja kaupungeilla ei olisi nimiä, se voisi olla yhtä hyvin satu. Julkaistu marraskuuta 18, 2 kommenttia: Julkaistu marraskuuta 17, Ei kommentteja: A Very Short Introduction.

Nimestään huolimatta sarjan kirjat eivät ole erityisen lyhyitä: Kirjoittajat ovat asiantuntijoita ja teksti kuivaa asiaproosaa, joka pureutuu aiheena olevan ilmiön tai käsitteen historiaan. Se on kamala kohtalo, kun vetää magneetin lailla puoleensa jos jonkin sortin renttuja ja ei pääse tekemään omia valintojaan.

Makasiinin juontaa Kerttu Kiviluoto Kaataako naisen menestys parisuhteen? Orgasmikierto pakottaa naisseuraan Kriisi iski ilotyttöihin - osa palvelee velaksi. Valkoinen heteromies Naiset pelkäävät lapsen tulon vaikeuttavan työntekoa Jos olet yksityisen palveluyrityksen tai julkisen sektorin palkkalistoilla niin varaudu kohtaamaan syrjintää. Eniten luottamusmiehet ovat havainneet syrjintää terveydentilan eli sairauden tai vammaisuuden vuoksi.

Sitä on havaittu 13 prosentilla työpaikoista. Syrjintää joka kolmannella työpaikalla huom. Vertaistuki, kaksipiippuinen juttu Naiset selvästi koulutetumpia kuin miehet: Miesten kohdalla korkeasti koulutettujen osuus pysyi edellisvuoden tasolla 31 prosentissa, naisten sen sijaan kasvoi vajaan prosenttiyksikön verran 42 prosenttiin. Julista työpaikkasi syrjinnästä vapaaksi alueeksi -kampanja haastaa kaikki suomalaiset organisaatiot ja työyhteisöt julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Julistautua voi täyttämällä julistautumislomakkeen internetissä. Mies käynyt maksullisella - miten suhtautua? Protesters blockade finals of 'sexist' Miss University London beauty pageant Men losing jobs in unequal numbers Husbands better second time around. Syrjintä raskauden vuoksi poikii yhä enemmän kanteluja HS-keskustelu IL-keskustelu. Kaarina Kailo Moni nainen pelkää olla yksin kotona: Naiset katsovat kaapista, onko siellä entinen kostonhimoinen poikaystävä uhkaamassa, naistutkimuksen professori Kaarina Kailo uskoo.

Kailon mielestä on selvää, että pelkäävät naiset ovat eläneet väkivaltaisessa parisuhteessa. Jotkut feministit väittävät filmien olevan tietoista naisten pelottelua, jotta naiset eivät asuisi yksin ja turvautuisivat aina mieheen, Kaarina Kailo kertoo. Karhu, naiset ja suomalainen luontosuhde kestävän kehityksen pohjana - Kaarina Kailo Ydinongelmana on myös luonnonherruusajattelu, miesten omistuskulttuuri, jossa luontoa, naisia, lapsia ja muita "alamaisiksi" asetettuja kohteita kohdellaan oman minän jatkeena kielteisen, suorastaan perverssin symbioosin tai yhteenkuuluvuuden ilmenemismuotona.

Onkin paljastavaa rinnastaa naisiin kohdistuva kotiväkivalta n. Löytyy tapauksia, joissa maanomistajat, jotka pelkäävät alueittensa joutuvan suojelukohteiksi mieluummin tuhoavat ne kuin suovat ulkopuolisten pääsevän nauttimaan niistä. Samoin jotkut miehet surmaavat omat lapsensa ja partnerinsa juuri hetkellä, jolloin pelkäävät menettävänsä ne toiselle - hekin ovat näin tavallaan "omaisuutensa" "aavistustuhoajia.

Useimmissa taruissa naisen veljet lopulta tulevat "pelastamaan" sisarensa karhun luolasta, ja tuovat sisarensa takaisin miesjohtoiseen yhteiskuntaan. Toisaalta hyvin monissa nykyisinkin kerrotuissa tarinoissa nainen tappaa häntä hakemaan tulleet veljet mieluummin kuin lähtee pois karhusulhasensa karvaisesta sylistä, tai sitten tarina loppuu ennen kuin mitään patriarkaalista pelastuspartiota ilmaantuu.

Nuori nainen on miestä kokeneempi sängyssä Aikakauslehti Moren kyselyyn vastasi ihmistä. Siinä selvisi, että vuotiailla naisilla oli ollut keskimäärin yhdeksän petikumppania, kun miehillä oli ollut seitsemän seksikumppania. Kyselystä selvisi myös, että yksi neljästä vuotiaasta naisesta oli harrastanut seksiä useamman kuin kymmenen miehen kanssa. Miehistä näin monta seksikumppania oli ollut yhdellä viidestä. In the age of promiscuity, women have more sexual partners than men Young women pressurised for sex even when not feeling like it "Thirty-seven percent of young women who took part in the study had experienced pressure from partners to have sex when they didn't want to," said Moira Carmody, assistant professor at the University of Western Sydney.

Aiemman blogipostauksen kommenttiosastolla kysyttiin: Millainen on maskulismin mukainen tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvon tulkinta? Maskulismi on uusi asia minulle ja haluaisin siihen tarkempaa selvennystä.

Maskulismi sanaa ei ole Suomessa käytetty juurikaan aikaisemmin, joten sille ei ole olemassa vakiintunutta sisältöä. Maskulismi on minun käyttämä nimitys suomalaisten miesasiamiesten ja miesaktivistien tasa-arvoideologialle. Kannattaa huomata, että kyseessä on tutkijan tekemä luokitus, ei välttämättä miesasiamiesten itse itsestään käyttämä nimitys. En siten ole kysynyt keneltäkään miesasiamieheltä, miten he haluaisivat itseään ja ideologiaansa kutsuttavan.

Maskulismin sisällön voi selvittää tarkastelemalla miesasiamiesten esittämiä ajatuksia ja rakentamalla sen perusteella kuvauksen. Esimerkiksi tarkastelemalla "Mies vailla tasa-arvoa" kirjan kirjoittajien ajatuksia.

Maskulismia voidaan kuvata "käänteiseksi feminismiksi", tasa-arvokolikon kääntöpuoleksi. Maskulismi ei kuitenkaan ole sama asia kuin feminismi, sillä maskulismi on syntynyt erilaisessa historiallisessa tilanteessa. Feminismi syntyi vastauksena konservatismille, maskulismi vastauksena feminismille.

Feministinen tasa-arvoideologia Feministisen tasa-arvoideologian kaksi perusaksioomaa on artikuloitu lukuisissa eri lähteissä; ne voidaan tiivistää seuraavasti: Siten feministi on henkilö, jonka mukaan tuo malli sopii naisten aseman kuvaamiseen paremmin kuin miesten aseman kuvaamiseen. Mallin hyväksyminen ei tarkoita sitä, että kaikki feministit uskovat, että naisten sorto on miesten syytä. Sorron syiksi voidaan asettaa myös yhteiskunta itsessään ja että myös miehet voivat olla sorrettuja niiden roolien kautta, joita yhteiskunta pakottaa heidät omaksumaan.

Feministinen tasa-arvoideologia merkitsee sitoutumista naisten hyvinvoinnin edistämiseen voimakkaammin kuin miesten hyvinvoinnin edistämiseen. Jos naisten ja miesten etu ovat konfliktissa keskenään kuten tasa-arvokysymyksissä asia yleensä on , on selvää, kumman puolelle feministi asettuu. Vaikka feministejä ja feminismejä on monia erilaisia, käytännössä mikään niistä ei kuitenkaan pyri edistämään tasa-arvoa siinä merkityksessä, että miesten ongelmiin kiinnitettäisiin yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin.

Maskulismi Maskulismin ideologista sisältöä voidaan hahmottaa seuraavien teemojen kautta: Maskulistien suhtautuminen feminismiin vaihtelee. Osa pitää itseään miltei feministeinä, osa on voimakkaan antifeministisiä. Konsensusta siitä, miten miesten asemaa pitäisi parantaa, ei välttämättä ole olemassa. Suomalaisilla miesasiamiehillä on usein mieliteemoja, joita he pyrkivät korostamaan tasa-arvokeskusteluissa.

Siinä missä feministit ajattelevat, että naiset ovat epäedullisessa asemassa työelämässä, palkkauksessa ja ylennysten saamisessa, maskulistien mukaan miehet ovat epäedullisessa asemassa monilla muilla elämänalueilla. Maskulistit saattavat olla joko joitakin feminismin piirteitä vastaan tai joidenkin feministiryhmien esittämiä ajatuksia vastaan ilman, että he tuomitsisivat feminismiä kokonaisuudessaan.

Toiset maskulistit saattavat pitää feminismiä kokonaisuudessaan miehille vihamielisenä liikkeenä. Jotkut pitävät sekä maskulismia että feminismiä seksismin vastaisina liikkeinä ja siten saman kolikon kääntöpuolina. Maskulistit eivät välttämättä ole feministikriittisiä muilta osin kuin siten, että maskulistien mukaan miesten ongelmia ei ole huomioitu riittävästi tasa-arvopolitiikassa.

Maskulistit korostavat, että feministit ajavat tasa-arvoa itse valitsemillaan elämänalueilla ja käyttävät itse tekemiään tasa-arvon määritelmiä. Mitä maskulistit yrittävät saada aikaan? Maskulistit yrittävät aluksi saada syntymään "mielipiteen kentän", jossa keskustelu tasa-arvosta tulee mahdolliseksi. Maskulistit yrittävät tuottaa niin voimakkaita kerettiläisiä diskursseja, että ne pakottavat tasa-arvoeliitin puolustautumaan.

Silloin syntyy keskustelu tasa-arvon sisällöstä. Hallitsevalla ryhmällä feministeillä on vähän voitettavaa, mutta paljon hävittävää vapaista keskusteluista. Feministeillä ei ole halua väitellä tasa-arvosta — samasta syystä kuin millään yhden puolueen järjestelmällä ei ole intressiä väittelyyn. Feministien intressissä onkin sulkea kaikki keskusteluväylät. TANEn miehiä ja tasa-arvoa käsittelevä Man-sähköpostilista suljettiin ja Naistutkimuksen sähköpostilistalla keskusteleminen kiellettiin keväällä Jos kerettiläinen puhe tasa-arvopolitiikan kentällä käy riittävän voimakkaaksi, feministit joutuvat puolustautumaan.

Feministinen hegemonia on koko ajan uhanalaisessa tilassa, sillä jos se tuodaan julkiselle alueelle, se menettää itsestäänselvyytensä. Jos hegemonian pohja alkaa rapautua, sen uusintamisesta tulee yhä vaikeampaa ja seuraa tasa-arvopolitiikan tarkoituksen kriisi. Silloin tasa-arvopolitiikan legitimiteetti murentuu. Hegemonian perusoletusten feministinen käsitys tasa-arvosta vastaisten ajattelijoiden on hyvin vaikea saada tukea ajatuksilleen. Lähtökohdat ovat vaikeat, sillä toisinajattelijat ovat kummallisia ihmisiä, jotka eivät ole sisäistäneet muille päivänselviä tosiasioita tasa-arvo on naisten aseman parantamista.

Toisinajattelijat kohtaavatkin usein vihaisia tai epäuskoisia reaktioita. Maskulistien tavoitteena on tuottaa niin vaikutusvaltaisia diskursseja tasa-arvosta, että ne pakottavat tasa-arvoeliitin puolustautumaan. Niin kauan kuin miesasiamiesten argumentointi pysyy marginaalisissa nettikeskusteluissa, tasa-arvopolitiikan hegemonia ei ole uhattuna. Maskulistit yrittävät saada ideologiaansa esiin mediassa ja siten vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.

Entäs "oikean" ja "todellisen" tasa-arvon kannattajat? Ovatko he feministejä, maskulisteja vai jotain muuta? Esimerkiksi jos henkilö kannattaa nykyisenlaista tasa-arvopolitiikkaa, hänet voidaan luokitella selkeästi feministiksi. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle suuntaa vuosittain paitsi parituhatpäinen kutsuvierasjoukko myös noin neljänkymmenen hengen ryhmä kadetteja: Kadettien joukossa on nykyään myös naisia. Tällä kertaa juhliin lähtee yksi naiskadetti.

Pöysti toppuuttelee tanssiinkutsua odottavia miehiä. Sen sijaan miehet voivat olla itse aloitteellisia. Mitäs tasa-arvoa tämä on? Linnanjuhlathan ovat oikea epätasa-arvon tyyssija. Koska minullakin on todennäköisesti lähivuosina linnanbileet edessä kunhan Tarpsuli tutustuu tarkemmin ma-teoriaan , vaadin samanlaista escort-palvelua myös miehille.

Jos naiskadetteja ei riitä, niin laittakaa tukiaiset sun muut paikalle. Pelkkä Karpela ei riitä kaikille. Erikoinen lapsipornotuomio Simpsons-hahmojen takia Jukka Hankamäki: Kun suomalaismiehet lopulta ottavat muutaman askeleen taakse ja vetäytyvät pelokkaasti seksuaalisen kanssakäymisen kilpakentiltä, feministit pitävät heidän peräytymistään surkeana puolusteluna, joka ainoastaan paljastaa Suomipoikien pahat aikeet, ahdistelun ja heidän punomansa salajuonet.

Feminismi ja sen mukainen oman seksuaalisuuden kuolettaminen muodostaa heteronaisille ongelmavyyhdin yhden pään. Toisen muodostaa se, että he ovat kuitenkin seksuaalisia — ja seksuaalisuuttaan toteuttaakseen tarvitsevat miehiä. Niinpä tilanteesta kiertyy dilemma. Kovana, kylmänä, laskelmoivana ja esimiesmäisenä nainen puolestaan ei miellyttäisi heteromiehiä tarpeeksi, ja tällä tavoin motiivi seksuaaliseen kanssakäymiseen jäisi yksipuoliseksi.

Tilanteen ratkaisee tällöin afrikkalaisten miesten maahantuonti. Saksan Ikea-myymälöiden johtaja Petra Hesser ampuu kovilla. Hesserin mukaan naiset osaavat ruuvata huonekaluja kasaan paljon paremmin kuin miehet. Huonekalukaupassa nainen on Hesserin mukaan se, joka päättää, vaikka suuret ostopäätökset tehdäänkin yhdessä.

Ihmisoikeusonnelaa ei löydy Suomesta Ihmisoikeusloukkauksia pidetään yleensä ulkomaanuutisina, mutta myös Suomesta kuulee rumia tarinoita. Suurin ongelma on naisiin kohdistuva väkivalta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, katse kääntyy helposti Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kotipesästäkin löytyy silti putsattavaa. Sekä Amnesty että Naisasialiitto Unioni nostavat yhdeksi suurimmaksi ihmisoikeusongelmaksi naisiin kohdistuvan väkivallan. Saman totesi myös YK: November was Domestic Violence Awareness month. Truth in advertising suggests it should be Y-Chromosome Apartheid Month.

Far from promoting "awareness" of a social problem or remedies for men and women with anger issues, the month is basically a radical feminist war dance around the Original Sin of maleness, cheered on by "progressive" media sympathizers. Neljättä luokkaa käyvän Alec Grevenin mukaan tyttöihin tekee vaikutuksen fiksu, hiuksensa kammannut, hyvin pukeutuva poika. Naisjärjestö - vahvojen vaikuttajien asialla Vihreiden Heli Järvinen haluaa vaikuttaa asioihin myös aidan toisella puolella.

Miksi puolueenne naisjärjestö on olemassa? Päivälehtien päätoimittajista 12 prosenttia on naisia. Naisen euro on edelleen 80 senttiä, ja eläke 75 senttiä. Nämä ovat mielestäni syitä, joiden vuoksi naisjärjestöjä tarvitaan. Myös muun muassa kaikki ministerimme ja eduskuntaryhmämme puheenjohtaja ovat naisia. Voin hyvällä omallatunnolla sanoa, että nainen on puolueessamme erinomaisen tasa-arvoinen. Scandinavian Hunk Toni paljastaa kaiken. Kysytään vaikka visuaalisen kulttuurin tutkijalta Annamari Vänskältä.

Miksi minä voin surutta hihkua Hunkseille saamatta pervon leimaa? Jos aviomieheni ja isäni hehkuttaisivat käyneensä vähäpukeisten naisten tanssikeikalla, he olisivat vain säälittäviä runkkareita. Kun mies on naisen katseen alainen, pidetään sitä arvoasetelman kyseenalaistamisena. Naiset olettavat, että miestanssijaa voi tasa-arvon nimissä lääppiä.

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Veronika Honkasalo, eikö ole kivaa kun naisetkin saavat silmänruokaa? En tee eroa siinä, onko esineellistetty alaston mies vai nainen.

Naisten äijäily ei ole feminismiä! Siihen ei hintelä hevaripoika mahdu. The move allows employers to give preferential treatment as long as applicants are equally qualified. It is designed to boost the proportion of female and ethnic staff, as well as thrusting more of them into senior posts. Kirjasta Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan toim. Miten miehillä ja varsinkaan heteroseksuaalisilla miehillä voisikaan olla vastaavanlainen kriittinen intressi kuin naisilla!

Miehillä, eliiteillä ja hallitsevilla luokilla on yleensä yhtä vähän tarvetta pohtia asemaansa teoreettisesti kuin kalalla vedessä - - Ryhmää, joka pitää hallussaan valtaa, ei voi vapauttaa.

Työläismies on yhteiskunnallisesti alistettu, mutta ruumiillista työtä pidetään silti maskuliinisempana kuin konttorityötä. Alistus ei myöskään estä sitä, etteikö työläismies voisi edelleen alistaa poikansa ja vaimonsa. Martti Lahti rinnasti tämän kirjan toimittamiseen liittyvissä keskusteluissa maskuliinisuuden taakan osuvasti "valkoisen miehen taakkaan": Hamner ei halua rinnastaa miesten ja naisten asemaa. Hän ei hyväksy väitettä, että olisi olemassa alistettuja miehiä, joiden asema olisi samankaltainen kuin naisten.

Naiset ovat alistettuja naisina, ovat he sitten lesboja tai heteroseksuaalisia - -. Ja vaikka monet naiset kokevat nimenomaan heteroseksuaaliset miehet poikkeaviksi, on heidän harjoittamansa seksuaalinen vallankäyttö suojattu yhteiskunnallisen tiedon ja rikossyytteiden ulottumattomiin. Kohti tasa-arvoista liikuntakulttuuria Kaikkien median urheilutarjontaa seuraavien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten nais- ja miesurheilijoita kohdellaan ja esitellään mediassa.

Miten mies- ja naisjoukkuelajit saavat näkyvyyttä? Tasa-arvolaki tiukkenee, naisten risteilytarjoukset historiaan Male suicide a growing concern in tough times ja The Male Recession? The Gender Jobs Gap Does a short haircut mean women have gone off sex? Perhevapaista vähän ongelmia työpaikoille Julkinen keskustelu on viime vuosina keskittynyt perhevapaista organisaatioille aiheutuviin kustannuksiin ja niiden tasaamiseen nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Henkilöstöjohto ei kuitenkaan pidä kustannuksia ykkösongelmana - ne sijoittuvat vasta viidennelle sijalle.

Suurempia pulmia aiheuttavat avainhenkilöiden poissaolo työpaikalta, sijaisten löytäminen, työtehtävien uudelleenjärjestely ja sijaisten kouluttaminen. Harva kuitenkaan pitää niitä suurina ongelmina. Perhevapaat arvioidaan ongelmallisemmiksi työpaikoilla, joilla ei ole kokemusta pitkistä perhevapaista. Äitien vapaiden kesto yhteydessä työmarkkinatilanteeseen Lähes kaikki kotona parivuotiasta lasta hoitavat äidit perustelivat valintaansa kotihoidon tärkeydellä lapselle.

Kahdelle viidestä äidistä tauko ansiotyöstä oli merkittävä, ja yhtä monella taustatekijänä oli työelämän kiivas tahti. Puolison riittävät tulot antoivat mahdollisuuden lapsen kotihoitoon samoin kahdelle viidestä äidistä, yhteiskunnan tuen mainitsi hieman harvempi. Tämän vuoksi nainen haluaa vanhemman miehen — Nainen tekee kumppania valitessaan suuremman sijoituksen.

Hän on yhdeksän kuukautta raskaana ja tarvitsee ruokaa itselleen ja ravintoa tulokkaalle. Vanhempi mies, jonka talous on vakaa ja jolla on hyvä sosiaalinen asema, on tuolloin varma valinta. Myth about 'dirty old men' supported by science -- Women, more than men, look for solid resources and social status. As a result men also offer this in their ads, through formulations like 'large house' and 'economically independent.

Seuraava lainaukset ovat Leila Simosen upouudesta kirjasta Naiset ja raha , luvusta "Talouden tasa-arvon takapihalla" s. Mitä tapahtuu välttämättömien menojen maksamisen jälkeen lopuille miehen palkasta ja mitä lopuille naisen rahoista? Mies käyttää omat rahansa autoon, harrastuksiinsa, urheiluun tai kapakkaan. Nainen käyttää loput omasta nettopalkastaan lasten vaatteisiin, sukulaisten lahjoihin, perheen hyväksi, vasta viimeisenä omiin tarpeisiinsa.

Kuinka uhrautuvia naiset ovatkaan. Mitään erityisiä perusteluja yleistykselle ei kuitenkaan esitetä. Mallin näköisellä vaalealla Elisalla on sairaanhoitajan koulutus, mutta hän on nyt kotona. Hän rakastaa shoppailua miehen luottokortin rinnakkaiskortilla.

Mies maksaa hänen laskunsa mukisematta. Elisa ei halua seurata tiliotteita, eikä tietää, paljonko rahaa on tilillä. Sitä on aina tarpeeksi. Mikäli rakkautta tai hyvää tahtoa ei riitä, on rikkaan miehen nainut köyhä nainen avioliiton vanki.

Rikkaan miehen vaimon osa ei tosiaan ole kehuttava. Mitä kuuluu köyhemmän miehen naineelle Lealle? Lea on ankara itselleen, kunnianhimoinen ja piiskaa itseään uusiin ennätyksiin myös yrittäjänä.

Kotona odottaa reppana aviomies. Hän on pätkätöissä, tienaa paljon vähemmän kuin Lea ja on elänyt Lean tukemana jo vuosia. Lea kertoo, kuinka edustusillallisille lähdettäessä hän antaa etukäteen miehelle tarpeeksi rahaa, jotta tämä voi kasvojaan menettämättä maksaa heidän molempien laskun illan päätteeksi.

Nyt Lea kertoo saaneensa tarpeeksi, mutta mies vaikeroi, ettei löydä vuokra-asuntoa. Säälistä Lea sallii miehen asuvan vielä asunnossaan. Mikäpä voisi olla kurjempaa, kuin tuollainen reppana aviomiehenä.

Mitäpä sitten kuuluu Kaisalle? Mies hoiti perheen raha-asiat, maksoi Kaisan opintolainaa, lyhensi omissa nimissään olevaa asuntolainaa ja hankki aina firman kautta uuden auton. Niin tai näin, aina menee naisilla väärin päin.

Naisen tehtävä on palvella miehiä seksuaalisesti ja kodinhoidollisesti. Mies on perheen pää ja naisen yläpuolella. Korostaa sukupuolten välisiä eroja ja sukupuolirooleja usein uskontoon auktoriteettina vedoten. Miehen tehtävä on suojella naista henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Naisen tehtävä on synnyttää ja hoitaa kotia. Feministisen perususkomuksen mukaan naisten asema yhteiskunnassa on miesten asemaa huonompi. Feminismi kritisoi konservatismia, koska naisen rooli jää kapeaksi ja nainen jää taloudellisesti miehestä riippuvaiseksi.

Valtion tehtävä on taata naisille mahdollisuus työssä käyntiin ja omiin tuloihin esimerkiksi päivähoitojärjestelmän avulla, mikä antaa naisille taloudellisen riippumattomuuden miehistä. Maskulistien mielestä miehillä on lukuisia merkittäviä ongelmia, jotka tulisi huomioida paremmin tasa-arvopolitiikassa.

Hyväksyy antiseksistisen tasa-arvopolitiikan, mutta on eri mieltä tasa-arvon tulkinnasta. Kritisoi konservatiivien ylläpitämiä miesten maskuliinisia velvollisuuksia.

Uni students fighting to be beauty queen Kiekkolegenda jyrähti Johanna Tukiaiselle Tukiaisen kommentit jääkiekkoilijoiden älykkyydestä sai Timo Jutilan ärähtämään, Voice. Nainen oli sanonut Urheiluviikko-sivustolla, että kiekkoilijat eivät ole kaikista välkyimpiä eivätkä miehinä uskollisimmista päästä.

Jutila ei sulattanut ollenkaan naisen kommentteja. Johanna Korhoseksi naamioituneet ahdistelivat Alma Mediaa Protestin järjesti naistutkimuksen opiskelijoiden ja feministien perustama Reagointiryhmä.

Sen jäsenet ovat yhä vihaisia siitä, että Johanna Korhonen erotettiin heti valintansa jälkeen Lapin Kansan päätoimittajan paikalta. Korhosen mukaan syynä oli hänen lesboutensa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Moreover, lesbians have a better chance of being employed.

Household Income The Paradox of the Lesbian Worker Common sense might suggest that lesbian workers are doubly disadvantaged due to their gender and their stigmatized sexual orientation. But empirical research documents that lesbian workers earn more than their heterosexual women peers. Olen ollut kihlattuni kanssa pari vuotta. Seksi on hyvää, emme riitele vaan keskustelemme. Hiljattain olemme puhuneet mieheni toistuvasta masturboinnista.

Tiedän, että itsetyydytys on yksityinen asia, mutta minulle se aiheuttaa voimakasta mustasukkaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Tiedän, että masturbointi kuuluu miehen elämään parisuhteessakin. En kuitenkaan ymmärrä, miksi sitä pitää tehdä, jos hyvää seksiä on tarpeeksi? Mieheni on kertonut minulle, että masturbointi ei ole samanlaista kuin seksin harrastaminen. Normaali seksi on parempaa. Olen pyytänyt, että mieheni ei masturboisi tai ainakaan kertoisi minulle siitä.

Haluaisin ymmärtää miestäni ja päästä eroon tästä ahdistuneisuudesta. Mies ja nettiporno En tiedä minne tällainen keskustelu kuuluisi, mutta kysytään nyt täällä miten te muut olette reagoineet ja suhtautuneet siihen jos miehenne hengailee pornosivuilla toistuvasti. Mieheni jää jatkuvasti kiinni nettipornon katselusta vaikka ollaan sovittu ettei hän niin tekisi.

Ymmärrän kyllä jos mies ei saa kumppaniltaan seksiä tai jos täytyy hakea virikkeitä jostain muualta, mutta väkisinkin tulee paskamainen olo itselle kun toinen kyylää jotain panovideoita yöt ja sitten ilmeisesti hoitaa itsensä omin päin.

Eikö miehelle riitä hyvä seksi jollaiseksi hän itse sitä kehuu? Mitä teen, annanko jatkua, enkä enää välitä vai mitä ihmettä teen? Lähes kolmannes vuotiaista tytöistä joutuu internetissä seksuaalisen hyväksikäytön tai häirinnän kohteiksi Tytöt ovat useammin uhreina kuin pojat, vuotiaista 9-luokkalaisista ja vuotiaista 6-luokkalaisista pojista viidennes joutuu nettiseksin uhreiksi.

Suurimmassa osassa internetseksin hyväksikäyttäjistä tekijänä on toinen nuori. Myös internetissä sovittuihin tapaamisiin ja niihin liittyviin hyväksikäyttötapauksiin on vain muutamissa tapauksissa osallisena aikuinen.

Vanhemmat, pitäkää tyttärenne pois internetistä! Missä ovat puuttuvat rikostuomiot? Lukujen perusteella suuri joukko nuoria tulisi laittaa tiilenpäitä lukemaan.

The Age of Consent: When Young Love Is a Sex Crime Rodriguez completed his seven years' probation without another violation, but he will forever be on the Texas sex offender registry. And what was the nature of the sex crime he committed?

Well, when he was 19, Frank had sex with his 15 year-old girlfriend, Nikki Prescott, at her suggestion. Lääkärinoikeutta ei voi viedä lapsipornosakkoihin tuomitulta mieheltä.

Naisten ja miesten palkoista Lääkärien palkkaerot erittäin pienet: Selvitys paljastaa mieslääkärien keskipalkkojen olevan selvästi naislääkärien palkkoja korkeampia.

Tulokset osoittavat kuitenkin kiistatta, että keskipalkkojen ero ei johdu sukupuolesta vaan miesten ja naisten välisistä eroista työelämään sijoittumisessa. Mies- ja naislääkärien erilaisesta ikärakenteesta johtuen mieslääkärit työskentelevät naisia useammin tehtävissä, jotka sijoittuvat palkkahaitarin yläpäähän.

Erityisesti tämä korostuu sairaalasektorilla, sillä virkarakenteen ja muiden analyysissä mukana olleiden tekijöiden vakiointi hävitti lähes kokonaisuudessaan palkkaeron sukupuolten väliltä.

Barometriin haastatellut miehet arvostavat työsuhteessa naisia useammin palkan määrää sekä työsuhteen pysyvyyttä. Hyvä palkka ei ole tärkein asia, joka saa keski-ikäisen naisen viihtymään työssään. Sen sijaan hyvä työilmapiiri, mielekkäät työtehtävä ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ovat erittäin tärkeitä 40—vuotiaille naisille. Naisten pieni palkka osin oma valinta: Tunnetun sanonnan mukaan naisen euron on 80 senttiä. Yleisesti paheksuttu tilanne on osaltaan naisten oma valinta, tuore tutkimus väittää.

Cinderella is all about a girl trying to find her prince, right? It isn't men who are the problem, but the women in her life holding her back, argues psychotherapist Adam Phillips: Men are not Cinderella's problem, women are. Ultimately, the difficulty for Cinderella is not finding her prince, but getting to him; it's not a question of whether they will desire each other, but of whether she will be allowed by the other women to get there.

The real problem, in other words, is not between men and women, but between women. If only women will let them, women can get on with men. As a contemporary fairy tale - which means a psychological one - it is a story about why women don't want other women to have pleasure. It is, by the same token, a story about how women - or parts of themselves - can be enemies of their own desire; a story about how women, out of fear of other women's envy, want to frustrate themselves.

Even though the characters in Cinderella, as in all fairy stories, are not rounded enough to be real people, the men in the story are noticeably blank. This is partly because men are the absent sex, but also because the men in the story are functional. And the function of the two main men, the father and the prince, is to be captivated or dominated, depending on one's point of view by their women.

Jyväskylässä yhdelle naiselle kaksi miestä Jyväskylässä on yksin asuvia nuoria ja keski-ikäisiä miehiä enemmän kuin naisia.

Tilanne on samankaltainen muun muassa Lahdessa ja Kuopiossa, kertoo Tilastokeskus. Huono yritysmielikuva karkottaa naiset Nuoret naiset haluavat työn, jolla on tarkoitus. Palkka ei ole heille olennaisinta, vaan se, että työ on mielekästä ja että työpaikalla vallitsee tasa-arvo. Tämä ilmenee T-Median keväällä tekemästä selvityksestä, jossa se kysyi internetissä yli yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevan naisen näkemyksiä työelämästä.

Naiset ovat esimerkiksi erittäin kiinnostuneita samapalkkaisuudesta eri sukupuolten välillä sekä työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisesta. Naiset pitävät puolet enemmän sairaslomaa kuin miehet Sairaslomissa menetetään 50 työvuoden työpanos vuosittain Naisten sairauspoissaolot Mitkään mystiset markkinat sinällään eivät sanele, mikä työ on arvokasta ja mikä ei, aivan yhtä hyvin voisi olla niinkin, että kasvatustyöstä, hoito- ja kulttuurin siirtotyöstä maksettaisiin enemmän kuin peltitötteröiden, kottaraispönttöjen yms.

The sham of sex harassment training Huumorintajuinen mies on seksikäs Varpaiden pureminen herätti naisen koomasta Brittipoliisi ostaa 36 eurolla varvassandaaleja humalaisille naisille The dizzying diversity of human sexual strategies Is this crude ad really the best way to tackle unwanted pregnancies at Christmas? En suostu treffeille Sanna Kiisken kanssa! Koop pohdiskeli nähtyään kuvan Sannasta. Jos naiset miehittäisivät Vihreän liiton esimerkin tavoin suomalaista yhteiskuntaa niin huonosti kävisi pätevyys ei ratkaise vaan tasa-arvo Vihreitten nykyinen kokoonpano hallitus etc..

The term used by evolutionary psychologists as a measure of how sexually liberal people are in thought and behaviour. Most individuals scored between 4 and

© 2018 Vapaa Homoseksuaali · Crumbs Theme by WPCrumbs